Για εργοδότες
Το kariera.gr είναι πλέον μέλος τουkariera.groupομίλου εταιρειών μάθε περισσότερα
QC ASSISTANT (ΒΟΗΘΟΣ ΧΗΜΕΙΟΥ)
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
πριν ένα μήνα
Ημ. ανάρτησης
πριν ένα μήνα
Entry / ΑρχάριοςΕπίπεδο εμπειρίας
Entry / Αρχάριος

Ακαδημαϊκά Προσόντα :

 • Πτυχίο Τεχνολόγου (ΤΕΙ) σχετικό με γνώσεις Χημείας, Φυσικής, Μηχανικής των Υλικών
 • Επιθυμητή, αλλά όχι απαραίτητη, η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση εργασίας
 • Γνώση Αγγλικών (γραφή και ανάγνωση)
 • Γνώση στη χρήση Η/Υ και του MS Office (Word, Excel)
 • Επιθυμητή η εξοικείωση με το SAP
 • Για τους άρρενες υποψηφίους, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις

 

Βασικές Αρμοδιότητες

 • Διεξαγωγή ποιοτικών δοκιμών για των έλεγχο των εισερχόμενων πρώτων υλών
 • Διεξαγωγή ποιοτικών δοκιμών για τον έλεγχο των τελικών προϊόντων
 • Εισαγωγή και αρχειοθέτηση των αποτελεσμάτων 
 • Συμμετοχή στην διαδικασία της διακρίβωσης του εργαστηριακού εξοπλισμού

 

Απαραίτητες ικανότητες & δεξιότητες:

 • Άριστη διαχείριση του χρόνου ως προς την τήρηση χρονοδιαγραμμάτων και προθεσμιών
 • Οργανωτικές ικανότητες και συνέπεια
 • Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας
 • Ικανότητα επικοινωνίας

 

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
QC ASSISTANT (ΒΟΗΘΟΣ ΧΗΜΕΙΟΥ)
Ασπρόπυργος
πριν ένα μήνα
Entry / Αρχάριος
Πλήρης απασχόληση