Για εργοδότες
Κωδ:TECH0323
ΤΕΧΝΙΚΟΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
πριν 4 μήνες
Ημ. ανάρτησης
πριν 4 μήνες

Καθήκοντα

-Τεχνική υποστήριξη μηχανών παραγωγής και περιφερειακού εξοπλισμού.

-Τήρηση προγράμματος συντηρήσεων, επισκευών μηχανών και κτιριακής υποδομής

-Συνεργασία στην υλοποίηση τεχνικών project

-Τήρηση καταγραφών τεχνικών επεμβάσεων

 

Αναφέρεται στον Τεχνικό Διευθυντή

 

Απαραίτητα Προσόντα υποψήφιου

Απόφοιτος αναγνωρισμένης τεχνικής σχολής

Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.

 

 

Επιθυμητά Προσόντα

-Υπευθυνότητα

-Πειθαρχία

-Ομαδικό πνεύμα εργασίας

-Διάθεση για εξέλιξη και εκμάθηση νέων τεχνικών αντικειμένων

Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε βιομηχανική μονάδα θα συνεκτιμηθεί. Απαραίτητη προϋπόθεση η τήρηση των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής του κλάδου της παραγωγής τροφίμων.

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ
Ασπρόπυργος
πριν 4 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση