Για εργοδότες
ΟΔΗΓΟΣ - ΑΘΗΝΑ (ΚΩΔ:205)
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
πριν 4 μήνες
Ημ. ανάρτησης
πριν 4 μήνες

Το Χαμόγελο του παιδιού αναζητά κατάλληλο υποψήφιο/υποψήφια, για να καλύψει τη θέση του Οδηγού στην Αθήνα.

   Κύρια καθήκοντα και βασικές αρμοδιότητες

 • Τηρεί σχολαστικά τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τους όρους για την ασφαλή μεταφορά παιδιών (σχολεία, φροντιστήρια, εκδηλώσεις, επισκεπτήρια, εκδρομές, διακοπές, ιατρικά ραντεβού)
 • Είναι υπεύθυνος για την καλή κατάσταση, συντήρηση και καθαριότητα των οχημάτων του χώρου
 • Παραλαβή / μεταφορά / παράδοση διαφόρων ειδών σε όλους τους χώρους του Οργανισμού (τροφοδοσία, ιματισμό κ.α)
 • Επιτόπια παρέμβαση με συνοδεία ειδικού προσωπικού

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων

 • Απαραίτητη άδεια οδήγησης Γ’,Δ’ και Ε’ κατηγορίας και αντίστοιχη εμπειρία
 • Πιστοποίηση ΠΕΙ (Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας)
 • Κάρτα ταχογράφου
 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Προϋπηρεσία ως οδηγός τουλάχιστον 3 έτη
 • Εμπειρία οδήγησης μεγάλων οχημάτων και χειρωνακτικής εργασίας
 • Επικοινωνιακός, οργανωτικός, έμπιστος σοβαρός & ευγενικός χαρακτήρας
 • Με υπευθυνότητα και αγάπη για τα παιδιά

- Ενδέχεται να ζητηθούν από τους υποψηφίους συστατικές επιστολές.

- Τα στοιχεία που υποβάλετε θα χρησιμοποιηθούν μόνο από Το Χαμόγελο του Παιδιού και θα διαγραφούν με την πάροδο 6 μηνών.

Σχετικά tags
-
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΟΔΗΓΟΣ - ΑΘΗΝΑ (ΚΩΔ:205)
Αγία Παρασκευή
πριν 4 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση