Για εργοδότες
Facilities Coordinator (Ασπρόπυργος)
company logo
251-500
Υπηρεσίες Λογισμικού και Πληροφορικής
13 μέρες πριν
Ημ. ανάρτησης
13 μέρες πριν

Η εταιρία Αρχειοθήκη Α.Ε., αποτελεί στρατηγικό συνεργάτη στην Διαχείριση 
Πληροφοριών για πολλές εταιρείες και οργανισμούς στην Ελλάδα. Η εταιρεία μας, με 
σταθερό ρυθμό ανάπτυξης απασχολώντας περισσότερους από 300 υπαλλήλους, 
αναζητεί ένα (1) άτομο για την κάλυψη της παρακάτω θέσης:


Facilities Coordinator
(Ασπρόπυργος)


Περιγραφή Θέσης
• Υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων της εταιρείας.
• Εκτέλεση επιθεωρήσεων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.
• Συντονισμός και εκτέλεση των τακτικών και των έκτακτων συντηρήσεων. 
• Επικοινωνία με συνεργαζόμενα συνεργεία και προμηθευτές. 
• Επίβλεψη εργασιών τεχνικών συνεργείων.
• Συντονισμός και διαχείριση της φυσικής ασφάλειας των εγκαταστάσεων. 
• Συμμετοχή στην εκτέλεση πρωτοκόλλων Health and Safety. 
• Διαχείριση του Business Continuity Plan της εταιρίας.
• Προτάσεις βελτίωσης στα αντικείμενα ευθύνης του.


Προφίλ Υποψηφίου
• Απόφοιτος/η ΑΕΙ/ΤΕΙ, ιδανικά με κατεύθυνση μηχανολογίας ή άλλης τεχνικής 
ειδικότητας. 
• Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 3 ετών.
• Καλή γνώση Αγγλικών .
• Άριστες γνώσεις Ms Office.
• Επικοινωνιακές δεξιότητες.
• Εξοικείωση με κανονισμούς ασφάλειας και ISO.
• Υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα.
• Δεξιότητες οργάνωσης, εχεμύθεια και ομαδικότητα.


Παροχές Εταιρείας
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
• Ιδιωτική ασφάλεια υγείας.
• Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.
• Δυνατότητες εξέλιξης.

Σχετικά tags
-
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Facilities Coordinator (Ασπρόπυργος)
Ασπρόπυργος
13 μέρες πριν
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση