Για εργοδότες
Κωδ:FS24-14
Επόπτης/-ρια Διαχείρισης Εγκαταστάσεων

Στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης, αναζητούμε να εντάξουμε στην Ομάδα μας έναν ή μία Επόπτη/-ρια Διαχείρισης Εγκαταστάσεων.

 

Αναφέρεται σε: Operations Manager

 

Περιγραφή Εργασίας

 • Παρακολούθηση και εκτέλεση των συμφωνημένων όρων των συμβολαίων των Πελατών
 • Λειτουργία ως σημείο επαφής του Πελάτη με σκοπό την ολοκλήρωση των καθημερινών εργασιών καθαρισμού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων
 • Παρακολούθηση της εκτέλεσης όλων των εργασιών συντήρησης των εγκαταστάσεων
 • Καθημερινή επικοινωνία με τον Πελάτη και διερεύνηση των αναγκών του με σκοπό την εξεύρεση νέων ευκαιριών πρότασης λύσεων
 • Παροχή διορθωτικών ενεργειών και καινοτόμων λύσεων όπου χρειάζεται, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του Πελάτη μέσα στις προκαθορισμένες προθεσμίες και σύμφωνα με τον προϋπολογισμό
 • Ανάπτυξη καλών πελατειακών σχέσεων
 • Εύρεση και διαχείριση της Ομάδας του και ανάθεση των καθηκόντων και των εργασιών ανάλογα με τις ανάγκες της εγκατάστασης
 • Παρακολούθηση των αδειών του προσωπικού και συνεργασία με το Τμήμα Μισθοδοσίας για παροχή μηνιαίων στοιχείων
 • Εκπαίδευση και ενημέρωση της Ομάδας του για τον ορθό και ασφαλή τρόπο εργασίας
 • Να αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση, να φροντίζει για την σωστή εργασία, συμπεριφορά και εμφάνιση του προσωπικού που προΐσταται
 • Διαχείριση και παρακολούθηση της αποτελεσματικής χρήσης και κατανάλωσης εξοπλισμού και υλικών και συνεργασία με το Τμήμα Προμηθειών για παραγγελίες
 • Διαχείριση επισκέψεων Τεχνικού Ασφαλείας & Ιατρού Εργασίας μέσω ΕΞΥΠΠ, παρακολούθηση παρατηρήσεων στο Βιβλίο και επικοινωνία προς την εταιρεία
 • Αναφορά συμβάντων ΥΑΕ και συμμετοχή στη διερεύνησή τους
 • Παραγωγή αποτελεσματικών αναφορών σε συνεργασία με την κεντρική ομάδα
 • Τήρηση διαδικασιών και εντύπων, όπως αυτά προβλέπονται από τα συστήματα ISO της εταιρείας

 

Απαραίτητα Προσόντα

 • Εμπειρία τουλάχιστον 3 χρόνων σε θέση Συντονιστή Ομάδας, Εργοδηγού Βιομηχανίας  ή αντίστοιχης θέσης σε εταιρείες  παροχής υπηρεσιών ή βιομηχανίας
 • Προϋπηρεσία σε εταιρεία αντίστοιχου τομέα θα θεωρηθεί προσόν
 • Επιθυμητό Πτυχίο ΙΕΚ ή ΤΕΙ   
 • Άριστη γνώση Η/Υ & Excel                     
 • Καλή γνώση Αγγλικών             
 • Δίπλωμα Οδήγησης Τύπου Β’

 

Επιθυμητές Ικανότητες

 • Ικανότητα λύσης προβλημάτων
 • Εμπιστοσύνη
 • Ικανότητα ηγεσίας και συντονισμού ομάδας
 • Πελατοκεντρική αντίληψη
 • Έμφαση στο παραγωγικό αποτέλεσμα και στην άψογη εκτέλεση
 • Αποτελεσματική επικοινωνία, συνεργασία και πειθώ
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Επόπτης/-ρια Διαχείρισης Εγκαταστάσεων
Παιανία
πριν 23 μέρες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση