Για εργοδότες
Κωδ:ΧΜΣΑΝ_2023
Χειριστή Μηχανών Συσκευασίας
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Η ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ, πολυεθνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, με ηγετική θέση στο χώρο της παραγωγής φαρμάκων και καλλυντικών, ζητά να προσλάβει για το εργοστάσιο της Ανθούσας:

                                          Χειριστή Μηχανών Συσκευασίας                                     

Ο κάτοχος της θέσης θα έχεις τις εξής αρμοδιότητες:

  • Προετοιμασία των συσκευαστικών μηχανών σύμφωνα με το πρόγραμμα συσκευασίας
  • Χειρισμού των μηχανών συσκευασίας σύμφωνα με τις προκαθορισμένες αποδόσεις
  • Καθαρισμό των μηχανών συσκευασίας
  • Εφαρμογή των διαδικασιών παραγωγής και τεκμηρίωσης των σχετικών οδηγιών
  • Τήρηση των κανόνων και διαδικασιών ασφάλειας
  • Παρακολούθηση των παραγωγικών δεικτών

Επιθυμητά Προσόντα:

  • Απόφοιτοι Σχολών Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ,ΙΕΚ,ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ κλπ) ή ΑΤΕΙ ειδικοτήτων μηχανολογικών κατευθύνσεων
  • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση σε βιομηχανία θα εκτιμηθεί
  • Γνώση χειρισμού Η/Υ
  • Γνώση αγγλικών θα εκτιμηθεί
Σχετικά tags
-
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Χειριστή Μηχανών Συσκευασίας
Ανθούσα
πριν 2 μήνες
Χωρίς προϋπηρεσία / Χωρίς εμπειρία
Πλήρης απασχόληση