Για εργοδότες
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ / ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
ΒόλοςΤοποθεσία
Βόλος
πριν 5 μήνες
Ημ. ανάρτησης
πριν 5 μήνες

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ – ΕΛΕΠΑΠ 

Αναζητά για πλήρη απασχόληση Εργοθεραπευτή/Εργοθεραπεύτρια

Για το Παράρτημα του ΒΟΛΟΥ

 

Υποχρεωτικά προσόντα:

· Πτυχίο εργοθεραπείας

· Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

· Γνώση αγγλικής γλώσσας και Η/Υ

· Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους)

 

Αρμοδιότητες:

· Εφαρμογή στους θεραπευόμενους αξιολογητικών εργαλείων εργοθεραπείας

· Υλοποίηση θεραπευτικών συνεδριών (είτε ατομικών είτε ομαδικών)

· Σίτιση θεραπευομένων

· Εκτέλεση διοικητικών καθηκόντων άμεσα συναρτώμενων με το θεραπευτικό έργο

 

Προαιρετικά προσόντα:

· Μεταπτυχιακές σπουδές

· Εμπειρία σε παιδιά με κινητικές /αναπτυξιακές / μαθησιακές δυσκολίες

· Εξειδίκευση στη μέθοδο της αισθητηριακής ολοκλήρωσης (S.I)

· Θα εκτιμηθεί τυχόν εργασιακή εμπειρία

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό έως 20/10/2023 στην πιο κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση hr1@elepap.gr

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ / ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
Βόλος
πριν 5 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση