Για εργοδότες
Ημέρες Καριέρας Αθήνας, 21 & 22 Οκτωβρίου Δήλωσε Δωρεάν Συμμετοχή
Οδηγός σε εταιρία ιατρικών προϊόντων με έδρα την Αθήνα
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
-
ΑθήναΤοποθεσία
Αθήνα
πριν 4 μήνες
Ημ. ανάρτησης
πριν 4 μήνες
 • Παραλαβή και παράδοση προϊόντων
 • Τήρηση του προγράμματος παραδόσεων
 • Διαχείριση έντυπου υλικού κατά τις παραδόσεις
 • Διεκπεραίωση υποστηρικτικών εργασιών αποθήκης

  Απαραίτητα Προσόντα
 • Ηλικία έως 40 ετών
 • Απόφοιτος/η Λυκείου
 • Γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση στο χώρο των ορθοπαιδικών-ιατρικών επιθυμητή
 • Ικανότητες εργασίας υπό συνθήκες πίεσης
 • Ικανότητα σωστής διαχείρισης χρόνου για εκπλήρωση προθεσμιών
 • Ευέλικτο ωράριο εργασίας, ταχύτητα, τήρηση χρονοδιαγράμματος
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Δίπλωμα Οδήγησης Β κατηγορίας & μηχανής

Η εταιρεία προσφέρει

Πρόσθετη νοσοκομειακή περίθαλψη, Άριστες συνθήκες εργασίας, Συνεχή εκπαίδευση, Δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης.

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Οδηγός σε εταιρία ιατρικών προϊόντων με έδρα την Αθήνα
-
Αθήνα
πριν 4 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση