Για εργοδότες
Το kariera.gr είναι πλέον μέλος τουkariera.groupομίλου εταιρειών μάθε περισσότερα
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Αρμοδιότητες 

 • Εκτίμηση νοητικού δυναμικού των ωφελουμένων με εφαρμογή ψυχομετρικών εργαλείων
 • Ψυχολογικές παρεμβάσεις (ατομικές και ομαδικές συνεδρίες)
 • Οικογενειακή συμβουλευτική
 • Δημιουργία και συμμετοχή σε ψυχοπαιδαγωγικές ομάδες
 • Αξιολογήσεις των ωφελουμένων και υποβολή τους στους Δημόσιους φορείς
 • Συμμετοχή στην διεπιστημονική ομάδα αποκατάστασης
 • Παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης στη σχολική κοινότητα σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία
 • Εκτέλεση διοικητικών καθηκόντων άμεσα συναρτώμενων με το θεραπευτικό έργο

Υποχρεωτικά προσόντα: 

 • Πτυχίο ψυχολογίας
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ 
 • Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες

Προαιρετικά προσόντα

 • Εμπειρία σε παιδιά με κινητικές /αναπτυξιακές / μαθησιακές δυσκολίες
 • Μεταπτυχιακές σπουδές στην ψυχολογία

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ  

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ     

Παρακαλούμε αποστείλατε  βιογραφικό έως  19/6/2023  στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr1@elepap.gr     

 

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
Βόλος
πριν 5 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Μερική απασχόληση