Για εργοδότες
Το kariera.gr είναι πλέον μέλος τουkariera.groupομίλου εταιρειών μάθε περισσότερα
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

 Αρμοδιότητες 

 • Αξιολόγηση των παιδιών πριν την εισαγωγή τους στα θεραπευτικά προγράμματα
 • Υλοποίηση θεραπευτικών συνεδριών (είτε ατομικών είτε ομαδικών)
 • Εκπαίδευση σίτισης των θεραπευόμενων
 • Εκτέλεση διοικητικών καθηκόντων άμεσα συναρτώμενων με το θεραπευτικό έργο

Υποχρεωτικά προσόντα: 

 • Πτυχίο λογοθεραπείας
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ 
 • Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες

Προαιρετικά προσόντα

 • Εμπειρία σε παιδιά με κινητικές /αναπτυξιακές / μαθησιακές δυσκολίες
 • Μεταπτυχιακές σπουδές στην λογοθεραπεία

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ  

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ     

Παρακαλούμε αποστείλατε  βιογραφικό έως  19/6/2023   στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr1@elepap.gr     

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
Βόλος
πριν 5 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Μερική απασχόληση