Για εργοδότες
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Τα Διαγνωστικά Κέντρα Παπανδρέου, στο πλαίσιο επέκτασης των δραστηριοτήτων τους, αναζητούν για άμεση πρόσληψη πλήρους απασχόλησης:

Γραμματέα (άντρα ή γυναίκα)

για το Τμήμα Υποδοχής και Εξυπηρέτησης Πελατών

Βασικές αρμοδιότητες:

 • Γραμματειακή υποστήριξη, υποδοχή και εξυπηρέτηση πελατών
 • Καταχώρηση εξετάσεων και παράδοση αποτελεσμάτων
 • Τηλεφωνικό κέντρο και προγραμματισμός ραντεβού
 • Συντονισμός και συνεργασία με επιμέρους τμήματα
 • Δακτυλογράφηση ιατρικών γνωματεύσεων

Προσόντα που απαιτούνται:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ΙΕΚ
 • Γνώση τυφλού συστήματος δακτυλογράφησης
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ και MS Office
 • Συνέπεια, υπευθυνότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας και άριστες επικοινωνιακές ικανότητες
 • Δυνατότητα απασχόλησης σε διάφορες βάρδιες
 • Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση στον τομέα της υγείας
 • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άντρες υποψηφίους)

Η Εταιρεία προσφέρει:

 • Αμοιβή αντίστοιχη των προσόντων και της θέσης εργασίας
 • Μισθολογική σταθερότητα
 • Διαρκή εκπαίδευση και επιμόρφωση
 • Άριστες συνθήκες εργασίας – Σύγχρονο Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό
 • Δυνατότητα εξέλιξης με αξιοκρατικά κριτήρια στην ιεραρχία της γραμματείας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στο: hra@medpap.gr αναγράφοντας τον κωδικό θέσης ΓΡΑΜ. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

«Η υποβολή του βιογραφικού σας σημειώματος προϋποθέτει ότι συναινείτε και αποδέχεστε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρία μας με σκοπό την αξιολόγηση αυτών.

Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θεωρούνται άκρως εμπιστευτικά και θα τηρηθούν στη βάση δεδομένων μας για 1 χρόνο από την ημέρα υποβολής τους στην εταιρία μας».

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Αθήνα
πριν ένα χρόνο
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση