Για εργοδότες
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Εταιρεία Ιατρικών Μηχανημάτων με έδρα την Θεσσαλονίκη επιθυμεί να προσλάβει άτομο για την στελέχωση του Τμήματος Πωλήσεων .
Απαραίτητα προσόντα:
• Κάτοχος πτυχίου κάποιου από τα ακόλουθα τμήματα ΑΕΙ: Βιολογίας, Χημείας, Φαρμακευτικής ή αντίστοιχου.

• Άριστες ικανότητες επικοινωνίας και παρουσίασης

• Ικανότητα και προσήλωση στην επίτευξη στόχων

• Προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί

• Άριστη γνώση Αγγλικών (γραπτή και προφορική επικοινωνία)

• Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office, MS Windows) και Internet

• Κάτοχος Διπλώματος Οδήγησης

• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

• Δυνατότητα ταξιδιών


Αποστολή Βιογραφικών στο mail:  hr.kdiagn@gmail.com

Σχετικά tags
-
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
-
Θεσσαλονίκη
29 μέρες πριν
Χωρίς προϋπηρεσία/Χωρίς εμπειρία
Πλήρης απασχόληση