Για εργοδότες
Μηχανικός Παραγωγής
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
ΑθήναΤοποθεσία
Αθήνα
ένας μήνας πριν
Ημ. ανάρτησης
ένας μήνας πριν

Η Φαρμακευτική Εταιρεία Cana A.E. επιθυμεί να προσλάβει Μηχανικό Παραγωγής με έδρα την Αθήνα για το τμήμα Παραγωγής του Εργοστασίου της.

Περιγραφή θέσης:

 • Συμμετέχει στη σωστή και έγκαιρη έναρξη της παραγωγής.
 • Εποπτεύει για την ετοιμότητα των μηχανημάτων πριν την έναρξη κάθε παρασκευαστικής και συσκευαστικής εργασίας.
 • Παρακολουθεί και ρυθμίζει κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας τη λειτουργία των μηχανημάτων ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η καλύτερη απόδοση και η απόλυτα σωστή λειτουργία τους.
 • Είναι υπεύθυνος για την καλή και ασφαλή λειτουργία των μηχανημάτων και γενικά του μηχανολογικού εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων της εταιρείας.
 • Παρακολουθεί, καταρτίζει και υλοποιεί το ετήσιο πρόγραμμα συντήρησης των μηχανημάτων.
 • Προτείνει βελτιώσεις της λειτουργίας και του εξοπλισμού του τμήματός του/της.
 • Ελέγχει την καλή λειτουργία του εξοπλισμού παραγωγής και καταγράφει τυχόν παρατηρήσεις στο έντυπο βλαβών.
 • Συνεργάζεται με τους συναδέλφους του/της για την ασφαλή και ομαλή εκτέλεση και διεκπεραίωση των καθηκόντων του/της.
 • Αναλαμβάνει την αυστηρή εφαρμογή και τήρηση των κανόνων πυρασφάλειας και πυροπροστασίας.

Ο κατάλληλος υποψήφιος πρέπει να διαθέτει:

 • Πτυχίο σχολής ΤΕΙ ή ΟΑΕΔ ή επαγγελματικής σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση στον τομέα των φαρμάκων
 • Ειδικές γνώσεις λειτουργίας και συντήρησης εξοπλισμού και δικτύων ψύξης, πεπιεσμένου αέρα, νερού, αερίων και καυσίμων
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας & Η/Υ
 • Επικοινωνία, οργάνωση, υπευθυνότητα και ικανότητα επίτευξης στόχων

Για την παραπάνω θέση προσφέρεται: μισθός αναλόγων προσόντων, συνεχής εκπαίδευση και ευκαιρίες εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις, μπορούν να στείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Μηχανικός Παραγωγής
Αθήνα
ένας μήνας πριν
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση