Για εργοδότες
ΟΚΤΩ (8) ΘΕΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
company logo
501-2000
Φαρμακευτικές & Κλάδος Υγείας
2 μήνες πριν
Ημ. ανάρτησης
2 μήνες πριν

Απαραίτητα προσόντα

  1. Πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ Νοσηλευτικής ή ισότιμο του εξωτερικού, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
  2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή.

Επιθυμητά προσόντα

  1. Εργασιακή εμπειρία με καρδιολογικούς ή/και καρδιοχειρουργικούς ασθενείς, ενήλικες ή παιδιά.
  2. Εξειδίκευση στην Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών
  3. Μεταπτυχιακές σπουδές σε αντικείμενο συναφές με το επάγγελμα.
  4. Γνώση της αγγλικής γλώσσας. Προκειμένου για αλλοδαπούς υποψηφίους, απαιτείται πολύ καλή γνώση και της ελληνικής γλώσσας.
  5. Γνώσεις Η/Υ – Χειρισμός πληροφοριακών συστημάτων

Για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης καθώς και για τα απαραίτητα υποστηρικτικά έγγραφα, πατήστε εδώ: https://bit.ly/3lQpzrm

 

 

 
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΟΚΤΩ (8) ΘΕΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
Καλλιθέα
2 μήνες πριν
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση