Για εργοδότες
Παρασκευαστής ιατρικών εργαστηρίων
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες 

  • Πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας 
  • Καλή γνώση/χρήση υπολογιστών 
  • Δυνατότητα απασχόλησης σε ευέλικτα ωράρια 
  • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 

Προσφέρονται

  • Συνεχής εκπαίδευση 
  • Ιδανικές συνθήκες εργασίας 
  • Προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης καριέρας σε ένα αξιοκρατικό και σύγχρονο περιβάλλον
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Παρασκευαστής ιατρικών εργαστηρίων
Αθήνα
2 μήνες πριν
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση