Για εργοδότες
Κωδ:QM THES
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
πριν 4 μήνες
Ημ. ανάρτησης
πριν 4 μήνες

Όμιλος Euromedica, ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους Υγείας στην Ελλάδα με υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης μέσω εκτενούς δικτύου σε όλη την Ελλάδα (Διαγνωστικά Κέντρα, Ιδιωτικές Κλινικές, Μονάδες Τεχνητού Νεφρού και Κέντρα Αποκατάστασης) ενδιαφέρεται να προσλάβει για τη στελέχωση Κλινικής, Μέλος του Ομίλου στην Θεσσαλονίκη:

Υπεύθυνο Ποιότητας Κλινικής

Η θέση αναφέρεται στον Διοικητικό Διευθυντή Κλινικής και Επιτελικό Διευθυντή Ποιοτικού Ελέγχου & Διαδικασιών Ομίλου

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Διαχείριση Εσωτερικών Ελεγχόμενων Εγγράφων
 • Συμμόρφωση Κλινικής με τις απαιτήσεις του Συστήματος Ποιότητας όπως αυτές απορρέουν από τις Πολιτικές του Ομίλου EUROMEDICA, τα διεθνή πρότυπα και τις διεθνώς αποδεκτές κατευθυντήριες οδηγίες
 • Διενέργεια Εσωτερικών Επιθεωρήσεων στην Κλινική ευθύνης του, αλλά και σε άλλες Κλινικές του Ομίλου
 • Διαχείριση Ικανοποίησης Ασθενών και Παραπόνων Ασθενών
 • Παρακολούθηση δεικτών ποιότητας
 • Σύνταξη Αναφορών σχετικά με την επίδοση του Συστήματος Ποιότητας της Κλινικής και ενημέρωση της Ανώτατης Διοίκησης
 • Συμμετοχή σε έργα βελτιστοποίησης των διαδικασιών στην Κλινική ευθύνης του
 • Συμμετοχή σε έργα βελτίωσης ποιότητας που διαχειρίζεται η Επιτελική Διεύθυνση Ποιοτικού Ελέγχου και Διαδικασιών Ομίλου
 • Επικοινωνία με Φορείς Πιστοποίησης

Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε θέση Υπευθύνου Ποιότητας στον τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας, ξενοδοχειακό τομέα, κ.λ.π.
 • Απαραίτητη γνώση συστημάτων ποιότητας (ISO 9001, ISO 15224, ISO 15189, TEMOS, JCI)
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Οργανωτικές και ελεγκτικές ικανότητες
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες και η δυνατότητα λήψης αποφάσεων είναι απαραίτητα στοιχεία πλήρωσης της συγκεκριμένης θέσης

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Πολύ καλό και σταθερό εργασιακό περιβάλλον
 • Ανταγωνιστικές αμοιβές αναλόγως  εμπειρίας
 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και ενδιαφέρονται για την συγκεκριμένη θέση εργασίας, μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα και αναγράφοντας τον κωδικό θέσεως εργασίας  QM THES.

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
Θεσσαλονίκη
πριν 4 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση