Για εργοδότες
Τεχνικός Ιατρικών Μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού

Τεχνικό Ιατρικών Μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού 

με έδρα την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη

Καθήκοντα-Αρμοδιότητες:

 • Εκτέλεση προγραμματισμένων, έκτακτων και περιοδικών συντηρήσεων των εγκατεστημένων ιατρικών μηχανημάτων σε πελάτες
 • Πλήρη συμμόρφωση με τις διαδικασίες και τους κανόνες ασφάλειας που διέπουν την τεχνική υποστήριξη των ιατρικών μηχανημάτων
 • Τήρηση ηλεκτρονικών αρχείων service report & report Τεχνικών θεμάτων
 • Ικανότητα δημιουργικής επικοινωνίας και παροχής λύσεων στον πελάτη
 • Ευγενική και ευχάριστη προσωπικότητα που δύναται να εργάζεται δημιουργικά σε ομάδα εργασίας
 • Η θέση αναφέρεται στην Τεχνική Διεύθυνση

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Απόφοιτος Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση στο χειρισμό Η/Υ
 • Δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας
 • Προγενέστερη εμπειρία ως τεχνικός μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού (Αιμοκάθαρσης) θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα
 • Δυνατότητα ταξιδιών εντός ή/και εκτός Ελλάδας
 • Ικανότητα εργασίας σε ομάδα

Στην/ον κατάλληλη/ο υποψήφια/ο συνεργάτη παρέχονται: 

 • Μισθός ανάλογων προσόντων
 • Ι.Χ. Αυτοκίνητο
 • Κινητό τηλέφωνο
 • Ιδιωτική ασφάλιση
 • Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχής εκπαίδευση & δυνατότητες εξέλιξης

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που καλύπτουν τα παραπάνω να αποστείλουν 
πλήρες βιογραφικό σημείωμα στην Δ/νση: ARITI ΑΕ ΛΕΩΦ. ΤΑΤΟΪΟΥ 52
ΑΧΑΡΝΑΙ 136 77, Fax: 210 6207503 ή email:
 
hr@ariti.gr 
Υπόψιν κ. Μ. Μ.

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Τεχνικός Ιατρικών Μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού
Αχαρνές
πριν 23 μέρες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση / Μερική απασχόληση