Για εργοδότες
Κωδ:COVIDIEN ATHENS JUNE 2024
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Η εταιρεία ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΕ, αναζητά ιατρικό επισκέπτη για τη προώθηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων στο χώρο του χειρουργείου.

 

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

 • Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες
 • Δυναμική προσωπικότητα ,συνέπεια και ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Επαγγελματισμός
 • Υψηλό αίσθημα ευθύνης και δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας και χρήση Η/Υ
 • Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες)
 • Προϋπηρεσία σε πωλήσεις χειρουργικών προϊόντων ή/και άλλων νοσοκομειακών αναλωσίμων, θα εκτιμηθεί 
 • Κάτοχος πτυχίων ΑΕΙ Ή ΤΕΙ θα εκτιμηθεί

  Η  εταιρεία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών αναλόγων προσόντων
 • Bonus
 • IX
 • Πρόσθετη Ιδιωτική Ασφάλιση
 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Σύγχρονο & φιλικό περιβάλλον εργασίας

 

Website: www.mavrogenis.com 

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Μεταμόρφωση
πριν ένα μήνα
Χωρίς προϋπηρεσία / Χωρίς εμπειρία
Πλήρης απασχόληση