Για εργοδότες
Κωδ:Ref.: 2024/01
Junior Molecular Biologist
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
Company logo - click to visit company page
Βιοτεχνολογία

Junior Molecular Biologist - Athens

 

Ref.: 2024/01

Who we are:

Medicover is a specialized provider of diagnostic and healthcare services, focusing on markets mainly in Central and Eastern Europe and India. The company operates through two divisions – Diagnostic Services and Healthcare Services.

Diagnostic Services – provides a broad range of laboratory testing in all major clinical pathology areas. The business is conducted through a network of more than 104 laboratories, 876 blood-drawing points (BDPs) and 27 clinics. Major markets are Germany, Ukraine, Romania and Poland.

Medicover Genetics, which is a Business Unit within Diagnostic Services, has over two decades of expertise in genetic testing with:

 • A range of services from send-out model to platform deployment and Technology Transfer
 • Expert teams with 150+ scientists and specialized physicians in multiple geographies
 • 6,000+ genetic tests spanning several technologies.
 • End-to-end clinical workflow with a sequencing core facility and tailor-made bioinformatics solutions and genetic counselling

Medicover’s purpose is to improve and sustain health and well-being. As a forward-looking healthcare company, we care about our employees, helping them stay safe, healthy, and productive.

Do you want to make a difference, shape the future and to work for a growing, innovative diagnostic services company, with a purpose? Are you driven by reaching and exceeding commercial targets? Are you looking for a role where your talents and achievements are recognized and appreciated?

If so, this role at Medicover is the right choice for you and if you are interested in applying, please send your CV (in English) to hr.cy@medicover.com, with subject 2024/01 Junior Molecular Biologist, the latest by March 15, 2024.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Επιθυμούμε να προσλάβουμε για μόνιμη απασχόληση ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΙΟΛΟΓΟ για να ενταχθεί στη δυναμική ομάδα στο εργαστήριό μας στην Αθήνα. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα ενταχθούν στο Τμήμα Μοριακής Διαγνωστικής και θα έχουν την ευκαιρία να εργαστούν με τεχνολογία αιχμής στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας στην Αθήνα.

 

ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Οι επιλεγμένοι υποψήφιοι θα πρέπει να τηρούν τα υψηλότερα πρότυπα και να μπορούν να συνεισφέρουν στην αποστολή της εταιρείας να αναπτύξει και να παρέχει τις ασφαλέστερες και πιο ακριβείς γενετικές και κλινικές διαγνωστικές εξετάσεις.

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

 • Διενέργεια μοριακών και γενετικών εξετάσεων ή/και την παροχή βοήθειας στη διεξαγωγή έρευνας για όλες τις φάσεις ανάπτυξης προϊόντων για διαγνωστικές υπηρεσίες
 • Τήρηση όλων των πρωτοκόλλων και διαδικασιών ασφαλείας του τμήματος και διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις πιστοποίησης
 • Διασφάλιση της τακτικής συντήρησης του εργαστηριακού εξοπλισμού, της διατήρησης αποθέματος εργαστηριακών προμηθειών, αντιδραστηρίων και άλλων αναλώσιμων
 • Τήρηση ακριβών και λεπτομερών αρχείων αποτελεσμάτων και δεδομένων και σεβασμός των εμπιστευτικών πληροφοριών που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα των ασθενών

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Μεταπτυχιακός τίτλος στις Βιολογικές επιστήμες είναι απαραίτητο
 • Ικανότητα να ενεργεί προληπτικά, να σχεδιάζει και να ιεραρχεί εργασίες σε πολλά έργα
 • Ικανότητα συνεργασίας με ομάδα καθώς και ανεξάρτητα
 • Ενθουσιώδης στάση και καλές επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσα
 • Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν

Η Medicover Genetics είναι εργοδότης ίσων ευκαιριών. Όλες οι αιτήσεις θα χειριστούν ως αυστηρά εμπιστευτικές.

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Junior Molecular Biologist
Αθήνα
πριν ένα μήνα
Χωρίς προϋπηρεσία / Χωρίς εμπειρία
Πλήρης απασχόληση