Για εργοδότες
Κωδ:THES02
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
Company logo - click to visit company page
51-100
Φαρμακευτικές & Κλάδος Υγείας
πριν 3 μήνες
Ημ. ανάρτησης
πριν 3 μήνες

Ο Όμιλος ΠΛΑΚΕΝΤΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. προσφέρει ολοκληρωμένη κτηνιατρική φροντίδα, δίνοντας έμφαση στις εξειδικευμένες υπηρεσίες δεύτερης γνώμης και στην επείγουσα περίθαλψη.

Προκειμένου να Στελεχωθούν Νέες Θέσεις Εργασίας, για τις ανάγκες της Νέας Κλινικής μας στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ και στα πλαίσια της περαιτέρω ανάπτυξης των δραστηριοτήτων μας, ζητείται Διοικητικό - Οικονομικό Στέλεχος ως Υπεύθυνος/η Διοικητικής Υποστήριξης, έχοντας ως αρμοδιότητα την διεκπεραίωση καθημερινών εργασιών και την διοικητική μέριμνα με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων της κλινικής, καθώς και την κατά τόπον διοικητική υποστήριξη στις διεργασίες των Διευθύνσεων του Ομίλου.

Αρμοδιότητες;

 • Παροχή υποστήριξης στην Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού.
 • Παροχή υποστήριξης στις Οικονομικές Υπηρεσίες.
 • Παροχή υποστήριξης στην Εμπορική Διεύθυνση.
 • Παροχή συμβουλών και καθοδήγησης των συναδέλφων και των συνεργατών, με υπευθυνότητα, συνέπεια και ομαδικό πνεύμα, υπό την καθοδήγηση του Διευθυντή της κλινικής.
 • Εφαρμογή των Εταιρικών Διαδικασιών, του Προγραμματισμού και της Στοχοθέτησης.
 • Καταχώρηση δεδομένων και υποβολή αναφορών.
 • Επίβλεψη αναγκών κλινικής σε υλικά και προμήθειες.

 Απαιτούμενα Προσόντα και Εμπειρία:

 • Πτυχίο Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή αντίστοιχης σχολής.
 • Εργασιακή εμπειρία άνω των 5 ετών.
 • Πολύ καλή Γνώση του Microsoft Office, ιδιαίτερα στο Excel.
 • Κάτοχος τίτλου επιπέδου C1 ή C2 της αγγλικής γλώσσας.
 • Εμπειρία στη χρήση του συστήματος ERP της SoftOne.
 • Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες.

Η Εταιρεία Προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών & παροχών.
 • Ιδιωτική Ασφάλιση.
 • Συνεχής εκπαίδευση.
 • Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Θεσσαλονίκη
πριν 3 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση