Για εργοδότες
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
πριν 3 μήνες
Ημ. ανάρτησης
πριν 3 μήνες

Η εταιρεία Life Care Center (μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων) με έδρα τη Γλυφάδα, επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της νοσηλεύτριες-νοσηλευτές (ΔΕ-ΤΕ) και κοινωνικούς φροντιστές, με σύμβαση πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου.

Επιθυμητά  Προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών Νοσηλευτικής, Π.Ε. / ΤΕΙ / Δ.Ε. με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
 •  Επιθυμητή προϋπηρεσία στον τομέα της υγείας.
 • Ομαδικότητα, συνέπεια και τήρηση κανόνων.

Δεξιότητες:

 • Άριστη ικανότητα επικοινωνίας.
 • Προσανατολισμός στην άριστη εξυπηρέτηση του πελάτη και την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος.
 • Ομαδικότητα και προθυμία.
 • Υπευθυνότητα και προσήλωση στη λεπτομέρεια.
 • Επαγγελματική στάση, εμφάνιση και συμπεριφορά.
 • Εργατικότητα.

 

Προσφέρονται: 

 • Συνεχής εκπαίδευση.
 • Προοπτικές εξέλιξης σ’ ένα σύγχρονο και αξιοκρατικό περιβάλλον
 • Άριστες συνθήκες εργασίας.
 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών, αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας.
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Γλυφάδα
πριν 3 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση