Για εργοδότες
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Η Labz A to Z medical solutions ΑΙΕ δημιουργήθηκε το 2009 με σκοπό να παρέχει ποιοτικές διαγνωστικές υπηρεσίες, με ένα ευρύ φάσμα εξετάσεων. Η υψηλή επιστημονική ειδίκευση του προσωπικού, σε συνδυασμό με την αρτιότητα του υλικοτεχνικού εξοπλισμού και την  πιστή εφαρμογή και συνεχή βελτίωση των Συστημάτων Ποιότητας, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 15189, εξασφαλίζουν την ταχύτητα και την αξιοπιστία όλων των αναλύσεων που διενεργούνται στα εργαστήριά μας.

Η ομάδα της LABZ A to Z medical solutions με έδρα το Ν. Φάληρο Αττικής, αναζητά για άμεση πρόσληψη πλήρους απασχόλησης:

                          ΤΕΧΝΟΛΟΓΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

 

     Προσόντα που απαιτούνται:

  • Πτυχίο παρϊατρικών επιστημών (ΑΤΕΙ, ΙΕΚ, κλπ.)
  • Υπευθυνότητα και ομαδικό πνεύμα
  • Ευχέρεια λόγου και επικοινωνίας
  • Δυνατότητα απασχόλησης σε ευέλικτα ωράρια/βάρδιες εργασίας
  • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
  • Καλή γνώση Η/Υ

Θα εκτιμηθεί η προϋπηρεσία στον τομέα της υγείας .

   Η Εταιρεία προσφέρει: 

  • Μισθολογική σταθερότητα
  • Άριστες συνθήκες εργασίας
  • Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

 

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Πειραιάς
πριν 3 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση