Για εργοδότες
Κωδ:PROD2000
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Ζητούνται τέσσερις (4) απόφοιτοι/τελειόφοιτοι ανώτατης σχολής έως 30 ετών για τη στελέχωση του τμήματος προώθησης για λογαριασμό μεγάλου οργανισμού.

Καθήκοντα και αρμοδιότητες βάσει τριών (3) φάσεων business plan:

1) Εκπροσώπηση και στελέχωση μεγάλων events υπό την αιγίδα μεγάλων ομίλων

2) Άμεση επικοινωνία και επαφή με το καταναλωτικό κοινό

3) Άμεσα αποτελέσματα για λογαριασμό του πελάτη

Παρέχεται δυνατότητα στο business plan του managment.

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίου:

  • Τελειόφοιτοι/ απόφοιτοι ανώτερων ή ανώτατων σχολών
  • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
  • Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο.

 

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
-
Θεσσαλονίκη
3 μήνες πριν
Χωρίς προϋπηρεσία/Χωρίς εμπειρία
Πλήρης απασχόληση