Για εργοδότες
Κωδ:SMM062024
DIGITAL MARKETING MANAGER
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
Company logo - click to visit company page
1-15
Κατασκευαστικός | Τεχνικός κλάδος
ΑθήναΤοποθεσία
Αθήνα
πριν ένα μήνα
Ημ. ανάρτησης
πριν ένα μήνα

We are searching for a talented digital marketing manager to represent our company by building a social media presence for our brands. The social media manager will be required to both create high-quality organic content across all social media platforms and run Meta-ads campaigns. You should also manage our community by responding to comments, and oversee our customer service across all platforms.

  • Digital Marketing Manager Responsibilities:

- Running company social media advertising campaigns (Meta Ads).
- Creating the social media calendar for each month, while focusing on each platform's specifications.
- Formulating high-quality written content for each social media campaign.
- Monitoring the company's brand on social media.
- Managing our online communities to ensure respectful and appropriate engagement.
- Responding to comments on each of our accounts.
- Overseeing customer service provided via social media.
- Analyzing data to determine whether social media campaigns have achieved their objectives.

  • Digital Marketing Manager Requirements:

- Social media marketing experience.
- Experience developing social media strategies.
- Experience in developing a marketing plan.
- Ability to develop the right voice for each social media platform.
- Proven ability to build social media communities.
- Strong editing skills for the company's social media videos.
- Understanding of graphic design principles.
- Ability to communicate effectively with the Creative team in order to work together for the visual aspects of social media.
- Ability to measure the success of campaigns by creating monthly analytics reports.

Σχετικά tags
-
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
DIGITAL MARKETING MANAGER
Αθήνα
πριν ένα μήνα
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση