Για εργοδότες
Head of Marketing
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Ο Όμιλος Eταιρειών OLYMPIOS, έχοντας υλοποιήσει με απόλυτη επιτυχία πάνω από 120 έργα διαχείρισης κι εκσυγχρονισμού δικτυών υδατικών πόρων, και με ισχυρές συνεργασίες σε Ελλάδα κι εξωτερικό, συνεχίζει να επεκτείνεται σε ολόκληρο το φάσμα των έξυπνων πόλεων.

Ο Όμιλος Eταιρειών OLYMPIOS, ιδρύθηκε το 1997 και πρωτοστατεί στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σύνθετων και βιώσιμων τεχνολογικών λύσεων στους τομείς της ενέργειας της ύδρευσης, της αποχέτευσης, της άρδευσης, του περιβάλλοντος και των έξυπνων πόλεων. Αναπτύσσουμε και υιοθετούμε έξυπνες και καινοτόμες τεχνολογίες αιχμής συγχρονίζοντας τους τομείς του Information Technology και του Operational Technology, για να καθοδηγήσουμε τους πελάτες μας στην νέα ψηφιακή πραγματικότητα στους τομείς εξειδίκευσής μας. Μελετούμε, σχεδιάζουμε, υλοποιούμε, λειτουργούμε και συντηρούμε δημόσια και ιδιωτικά έργα , παρέχοντάς τεχνολογικό εξοπλισμό και προϊόντα λογισμικού, καθώς και ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες . Η αξιοπιστία του Ομίλου Εταιρειών OLYMPIOS βασίζεται στην πολυετή εμπειρία μας, στην διαρκή μελέτη και κατανόηση των τεχνολογικών εξελίξεων καθώς και στην άριστη κατάρτιση των επαγγελματιών που στελεχώνουν τις εταιρείες του. 

Στο πλαίσιο ανάπτυξης του Ομίλου και του τμήματος Marketing, αναζητούμε Head of Marketing να σχεδιάζει και να εφαρμόζει τη στρατηγική Marketing σε επίπεδο Ομίλου. 

Κύριες αρμοδιότητες:

 • Αναλύει την αγορά και κάνει προτάσεις για τη βελτίωση της στρατηγικής marketing που ακολουθείται
 • Οργανώνει εκδηλώσεις για τη δικτύωση και προβολή της εταιρείας
 • Επικοινωνεί με εξωτερικούς συνεργάτες για την οργάνωση των εταιρικών εκδηλώσεων
 • Διαχειρίζεται και αναπτύσσει την εταιρική εικόνα στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε συνεργασία με εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες 
 • Δημιουργεί περιεχόμενο για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Απαραίτητες προυποθέσεις:

 • Πτυχίο ΑΕΙ Διοίκησης Επιχειρήσεων κατεύθυνσης Marketing
 • Γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Ευχέρεια ανάλυσης οικονομικών στοιχείων
 • Άριστη Γνώση MS Office 
 • Ευχέρεια στη χρήση ERP 
 • Επικοινωνιακές Δεξιότητες
 • Διαπραγματευτικές Ικανότητες
 • Ομαδικότητα και Συνεργασία με όλα τα τμήματα της Εταιρείας
 • 4-6 χρόνια προυπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε κλάδο τεχνολογίας 

 

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Head of Marketing
Αγία Παρασκευή
πριν 2 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση