Για εργοδότες
Το kariera.gr είναι πλέον μέλος τουkariera.groupομίλου εταιρειών μάθε περισσότερα
Seasonal Forklift Driver Athens/Χειριστής Περονοφόρου
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
πριν 3 μήνες
Ημ. ανάρτησης
πριν 3 μήνες
Entry / ΑρχάριοςΕπίπεδο εμπειρίας
Entry / Αρχάριος
Εποχιακός/ήΤύπος απασχόλησης
Εποχιακός/ή

H εταιρία αναζητά υπαλλήλους, οι οποίοι θα χειρίζονται ανυψωτικό περονοφόρο counter balance, ηλεκτροκίνητο παλετοφόρο πεζού χειριστή και θα προετοιμάζουν παραγγελίες ετοίμου προϊόντος.

Ο/Η υπάλληλος, είναι υπεύθυνος για την αποτελεσματική μετακίνηση και τοποθέτηση προϊόντων και εγγυοδοσίας, εντός και εκτός της Αποθήκης.  Χειρίζεται το περονοφόρο μηχάνημα, σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους κανονισμούς της εταιρίας, συλλέγει και προετοιμάζει παραγγελίες (picking) προς φόρτωση διατηρώντας ένα καθαρό και ασφαλές περιβάλλον εργασίας.

 

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Εκτελεί ένα εύρος εργασιών στην αποθήκη όπως: φόρτωση, εκφόρτωση και αποθήκευση έτοιμων προϊόντων_Ambient ή Chilled_Ψυχόμενου (4ο C), καθώς και εγγυοδοσίας. με την χρήση περονοφόρου counter balance ή ηλεκτροκίνητου πεζού χειριστή.
 • Τροφοδοσία του picking με τα απαραίτητα προϊόντα και μετακίνηση παλετών ετοίμου προϊόντος στους χώρους αποθήκευσης.
 • Προετοιμασία παραγγελιών (picking) και τοποθέτησή τους στον χώρο φόρτωσης (Pre-stage).
 • Χρήση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού (scanner) σε κάθε βήμα μετακίνησης των προϊόντων.
 • Υποστηρίζει και συντηρεί την ασφάλεια και καθαριότητα του χώρου αποθήκης και εκτελεί την εργασία του με τρόπο που προάγει την ασφάλεια.
 • Διασφαλίζει την ακριβή και χωρίς φθορά διαχείριση των αγαθών.
 • Ακολουθεί τις διαδικασίες και αναφέρει τις τυχόν φθορές.
 • Διασφαλίζει πως ο εξοπλισμός που χρησιμοποιεί, διατηρείται σε εξαιρετική κατάσταση και λειτουργεί σύμφωνα με τα πρότυπα ασφάλειας της Εταιρίας.
 • Χειρίζεται τα μηχανήματα με βάση τους εσωτερικούς κανονισμούς της εταιρείας.
 • Διασφαλίζει άριστο επίπεδο συνεργασίας με όλους τους εσωτερικούς - εξωτερικούς συνεργάτες και συναδέλφους.
 • Αναγνωρίζει, αναφέρει και υποβάλλει προτάσεις βελτίωσης σχετικά με, κινδύνους υγείας και ασφάλειας, περιβαλλοντικές επιπτώσεις και βελτίωση της παραγωγικότητας και του κόστους.

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψήφιους.
 • Αποδεικτικό δευτεροβάθμιας τουλάχιστον εκπαίδευσης.
 • Άδεια χειριστή περονοφόρου ειδικότητας 2 (2.7, 2.8) Ομάδα Β’ ή Αναγγελία Βοηθού χειριστή περονοφόρου για ειδικότητα 2 (2.7, 2.8) Ομάδα Β’.
 • Εμπειρία σε χειρισμό ανυψωτικού περονοφόρου με ηλεκτρικό κινητήρα ή κινητήρα εσωτερικής καύσης και προϋπηρεσία σε εργασίες αποθήκης - Βιομηχανικό περιβάλλον.
 • Εμπειρία σε χειρισμό Ηλεκτροκίνητου παλετοφόρου πεζού χειριστή.
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες, συμπεριλαμβανομένων νυχτερινής βάρδιας και βάρδιες σε αργίες ή Σαββατοκύριακα

 

Επιθυμητά προσόντα:

 • Γνώσεις Η/Υ, ικανότητα χρήσης SAP ERP και εφαρμογών MLS και WMS.
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα εκτιμηθεί.

 

*: Σε περίπτωση μη Ελληνικής ιθαγένειας, θα πρέπει να υπάρχουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για παραμονή και εργασία στην χώρα.

Σχετικά tags
-
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Seasonal Forklift Driver Athens/Χειριστής Περονοφόρου
Σχηματάρι
πριν 3 μήνες
Entry / Αρχάριος
Εποχιακός/ή