Για εργοδότες
Το kariera.gr είναι πλέον μέλος τουkariera.groupομίλου εταιρειών μάθε περισσότερα
Κωδ:ΑΠΟΘ.ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 09/2023
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (ΑΠΟΘ.ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 09/2023)
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Η εταιρία ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε., εταιρία του Ομίλου Lelos Group (το μεγαλύτερο πανελλαδικό δίκτυο φαρμακαποθηκών -www.lelosgroup.gr) που κατέχει ηγετική θέση στο Ελληνικό Φαρμακευτικό Κανάλι Διανομής, επιθυμεί να προσλάβει στην έδρα της στην Αθήνα:

ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (ΑΠΟΘ.ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 09/2023)

Αρμοδιότητες:

 • Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος επιστρεφόμενων εμπορεύσιμων προϊόντων
 • Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος ληξιπρόθεσμων εμπορευμάτων
 • Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος ανακληθέντων εμπορευμάτων
 • Επικοινωνία με προμηθευτές και πελάτες
 • Απογραφή και έλεγχος ληξιπρόθεσμων εμπορευμάτων

Προσόντα:

 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ -συστήματος ERP
 • Καλή γνώση αγγλικών
 • Επιθυμητή η προϋπηρεσία στο χώρο του φαρμάκου
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Συνέπεια, αποδοτικότητα και προσοχή στη λεπτομέρεια

 

ΠΑΡΟΧΕΣ

 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Ομαδική ασφάλιση
 • Αμοιβή αναλόγως προσόντων

 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Η αποστολή των βιογραφικών σημειωμάτων γίνεται με ευθύνη των υποψηφίων, οι οποίοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αλήθεια και ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων ή/και εγγράφων. Με την αποστολή του βιογραφικού του σημειώματος ο κάθε υποψήφιος συναινεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 και τον Γ.Κ.Π.Δ.  (Ε.Ε. 2016/679) στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του, που περιέχονται στο βιογραφικό σημείωμα, καθώς και κάθε άλλου προσωπικού στοιχείου, που περιέλθει στην κατοχή της  ΕΤΑΙΡΙΑΣ υπ’ ευθύνη του υποψηφίου με αποκλειστικό σκοπό την αξιολόγηση των ικανοτήτων των υποψηφίων για την κάλυψη της θέσης, για την οποία απέστειλαν το βιογραφικό τους, ή για την κάλυψη άλλη θέσης, για την οποία κρίνεται, κατά την επεξεργασία, ότι διαθέτει τις απαιτούμενες ικανότητες. Η ΕΤΑΙΡΙΑ μπορεί να ορίζει εργαζομένους της ή τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ως πρόσωπα εκτελούντα την επεξεργασία για λογαριασμό της. Η ΕΤΑΙΡΙΑ ενημερώνει τους υποψηφίους ότι θα διατηρήσει στη βάση δεδομένων της τα βιογραφικά σημειώματα που της αποστέλλονται, για χρονικό διάστημα ενός έτους για την κάλυψη πιθανών μελλοντικών  αναγκών της σε ανθρώπινο δυναμικό. Κάθε υποψήφιος έχει τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης των άρθρων 11 έως και 13 του ν. 2472/1997.

Σχετικά tags
-
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (ΑΠΟΘ.ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 09/2023)
Μοσχάτο
πριν 3 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση