Για εργοδότες
Υπεύθυνος Δρομολόγησης

Η Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., μια πρωτοπόρος και υπερσύγχρονη βιομηχανία τροφίμων, που κατέχει ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά των μπισκότων και αρτοσκευασμάτων, επιθυμεί να προσλάβει:

Υπεύθυνο Δρομολόγησης

Κέντρου Διανομής Ασπροπύργου

Ο ρόλος :

Ο Υπεύθυνος Δρομολόγησης αναφέρεται στον Προϊστάμενο Μεταφορών και έχει υπό την ευθύνη του την καθημερινή δρομολόγηση των παραγγελιών της Εταιρείας σε φορτηγά (ΦΙΧ & ΦΔΧ) έτσι ώστε να υλοποιούνται οι παραδόσεις/πωλήσεις με τον βέλτιστο τρόπο.

Αναλυτικότερα ο ρόλος περιλαμβάνει αρμοδιότητες όπως:

 • Οργάνωση των παραγγελιών του ΚΔ σε φορτηγά (ΦΙΧ & ΦΔΧ) με σκοπό την ελαχιστοποίηση του κόστους των μεταφορών του ΚΔ, διασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια του προσωπικού αλλά και την τήρηση των κανόνων και προτύπων ποιότητας της Εταιρείας
 • Διαχείριση των ανθρώπινων πόρων στην περίμετρο ευθύνης του (οδηγοί), αλλά και τον σωστό προγραμματισμό των ωραρίων καθώς και των αδειών τους
 • Διασφάλιση της τήρησης των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο ευθύνης του, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ατυχήματος, σύμφωνα με τα πρότυπα Ασφάλειας και την κατεύθυνση του Τεχνικού Ασφαλείας
 • Συμμόρφωση με την νομοθεσία και τις εσωτερικές διαδικασίες που αφορούν στην διαχείριση των ανθρώπινων πόρων που διοικεί
 • Διασφάλιση της τήρησης των προτύπων που απαιτούνται ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα και ασφάλεια των προϊόντων, σύμφωνα με τις εσωτερικές απαιτήσεις ποιότητας
 • Υποστήριξη και έλεγχος της σωστής συντήρηση των ΦΙΧ, αλλά και του σχετικού εξοπλισμού της Εταιρείας καθώς και την επίβλεψη της ορθής χρήσης & λειτουργίας τους
 • Έλεγχος της ορθής διεκπεραίωσης των καθημερινών εργασιών στην περιοχής ευθύνης του και καθοδήγηση της ομάδας του με στόχο την διαρκή βελτίωση των διαδικασιών και των αποτελεσμάτων της
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών για την διασφάλιση της απόδοσης των υπηρεσιών του ΚΔ
 • Αναζήτηση νέων διαδικασιών με γνώμονα την μέγιστη δυνατή απόδοση, ασφάλεια και ποιότητα των υπηρεσιών του ΚΔ
 • Διασφάλιση της ορθής παρακολούθησης των KPIs που τηρούνται και ανάπτυξη νέων όπου απαιτούνται

 

Απαραίτητα προσόντα : 

 • Τίτλος σπουδών ΑΕΙ Διοίκησης Επιχειρήσεων /Logistics ή παρεμφερή κλάδου θετικών ή τεχνολογικών επιστήμων
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σε Logistics επιθυμητός
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε αντίστοιχο ρόλο
 • Απαραίτητες δεξιότητες: προγραμματισμός και οργανωτικότητα, ευελιξία και προσαρμοστικότητα, αναλυτική σκέψη και ομαδικότητα
 • Άριστη γνώση Η/Υ (περιβάλλον MS Office),
 • Επιθυμητή γνώση SAP
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
Σχετικά tags
-
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Υπεύθυνος Δρομολόγησης
Ασπρόπυργος
18 μέρες πριν
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση