Για εργοδότες
Οδηγός - Διανομέας
company logo
51-100
Φαρμακευτικές & Κλάδος Υγείας
27 μέρες πριν
Ημ. ανάρτησης
27 μέρες πριν

Η Y-LOGIMED Μ.A.E., μέλος του Hellenic Healthcare Group (HHG), του μεγαλύτερου ιδιωτικού ομίλου παροχής υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα, αναζητά να εντάξει στην ομάδα της υποψήφιο/α για τη θέση του/της, Οδηγού - Διανομέα.

Ο Ρόλος

 • Τσεκάρισμα, πακετάρισμα, φόρτωση εμπορευμάτων στο φορτηγό της εταιρείας
 • Διανομές παραδόσεων σε Νοσοκομεία/Πελάτες της εταιρείας
 • Διανομή απαραίτητων παραστατικών/εγγράφων και συλλογή αντίστοιχων υπογραφών από τα αρμόδια τμήματα των πελατών
 • Επιμέλεια-Φροντίδα για την ασφαλή λειτουργία του οχήματος και υπεύθυνη συμπεριφορά στην οδήγηση

Απαραίτητα προσόντα

 • Απολυτήριο Λυκείου ή μεταλυκειακής επαγγελματικής σχολής τουλάχιστον διετούς διάρκειας 
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε αντίστοιχη θέση εργασίας
 • Επαγγελματικό δίπλωμα Γ’ κατηγορίας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες)

Δεξιότητες - Ικανότητες

 • Πολύ καλές ικανότητες επικοινωνίας
 • Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Υπευθυνότητα
 • Πρωτοβουλία
 • Συνέπεια και ευελιξία
 • Εχεμύθεια

Ηθική και δεοντολογία

Η άσκηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με εντιμότητα, δικαιοσύνη και σεβασμό προς τη νομοθεσία αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της φιλοσοφίας και του τρόπου λειτουργίας της Y-Logimed και εφαρμόζεται απαρέγκλιτα από τη Διοίκηση και το προσωπικό.

Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Απάντηση θα λάβουν μόνο οι καταλληλότεροι υποψήφιοι, οι οποίοι θα ειδοποιηθούν για προσωπική συνέντευξη.

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Οδηγός - Διανομέας
Κηφισιά
27 μέρες πριν
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση