Για εργοδότες
Κωδ:FZ050523
Υπάλληλος τμήματος ελεύθερης ζώνης και εξυπηρέτησης τελωνειακών αντιπροσώπων.
ΠέραμαΤοποθεσία
Πέραμα
28 μέρες πριν
Ημ. ανάρτησης
28 μέρες πριν

Ο όμιλος COSCO στην Ελλάδα, για την εταιρεία  του  PCDC A.E. (https://www.pcdc.com.gr) που δραστηριοποιείται στην Ελεύθερη Ζώνη του Εμπορευματικού σταθμού Πειραιά αναζητά:

Υπάλληλο τμήματος ελεύθερης ζώνης και εξυπηρέτησης τελωνειακών αντιπροσώπων.

Τα καθήκοντα της θέσης (συνοπτικά και όχι εξαντλητικά) περιλαμβάνουν :

 • Εξυπηρέτηση συναλλασσόμενων σε έκδοση βεβαιώσεων τελωνειακού χαρακτήρα και υποδοχή των τελωνειακών παραστατικών προς απελευθέρωση εμπορευμάτων.
 • Συντονισμό προγραμματισμού εργασιών με την ομάδα operations.
 • Καταχώρηση εργασιών στο WMS (LV Mantis)
 • Επικοινωνία με τα ανά περίπτωση εμπλεκόμενα τμήματα της εταιρείας και της λιμενικής εγκατάστασης καθώς και με δημόσιες αρχές.
 • Καθοδήγηση νέων πελατών στη ροή και στάδια της εργασίας.
 • Έκδοση αδειών εισόδου οχημάτων για παραλαβή / παράδοση εμπορευμάτων.

Προυποθέσεις

 • Καλή χρήση MS office.
 • Καλή γνώση αγγλικών.
 • Υπευθυνότητα, υπομονή, συγκέντρωση, δυνατότητα ταυτόχρονης διαχείρισης διαφορετικών εργασιών (multitasking), καλή συνεργασία με την ομάδα.
 • Διάθεση για εκμάθηση νέων δεξιοτήτων που η θέση απαιτεί.
 • Προϋπηρεσία σε αποθήκες, διαμεταφορείς, εκτελωνιστικά γραφεία καθώς και γνώση LVS Mantis  ιδιαίτερα επιθυμητή.

Παρέχονται :

 • Σταθερή εργασία
 • Ικανοποιητικός μισθός
 • Ομαδικό πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης
 • Διατακτικές Σίτισης
 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
Σχετικά tags
-
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Υπάλληλος τμήματος ελεύθερης ζώνης και εξυπηρέτησης τελωνειακών αντιπροσώπων.
Πέραμα
28 μέρες πριν
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση