Για εργοδότες
Seasonal Warehouse Clerk
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
ένας μήνας πριν
Ημ. ανάρτησης
ένας μήνας πριν
Entry/ΑρχάριοςΕπίπεδο εμπειρίας
Entry/Αρχάριος
Εποχιακός/ήΤύπος απασχόλησης
Εποχιακός/ή

H εταιρία αναζητά υπάλληλο αποθήκης για το εργοστάσιό της στο Σχηματάρι. Ο υπάλληλος αποθήκης είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση συστημικών κινήσεων ώστε να επιτρέπει τις μετακινήσεις και την αποθήκευση προϊόντων στην αποθήκη, καθώς και να είναι μέρος μιας μεγαλύτερης ομάδας με στόχο την διασφάλιση της ακρίβειας των λειτουργιών της αποθήκης. Η θέση θεωρείται εποχική και κατόπιν αξιολόγησης έχει πλάνο ελάχιστης διάρκειας τους 6 μήνες.

Κύριες Αρμοδιότητες

 • Τιμολόγηση και έκδοση Δελτίων Αποστολής μέσω του ERP
 • Δημιουργία CMR, Επικοινωνία με Τελωνιακούς Συνεργάτες και Έκδοση Φορτωτικών για Εξαγωγές Προϊόντων
 • Χρήση του συστήματος CCH ERP για την εξασφάλιση ομαλού εφοδιασμού της περιοχής του picking και την δημιουργία κινήσεων για τον picker
 • Δημιουργία αποθηκευτικών θέσεων (bins) για κάθε προϊόν μέσω του συστήματος CCH ERP
 • Διεξαγωγή και υπεύθυνη καταγραφή των αποθεμάτων
 • Εκτέλεση εξερχόμενων, εισερχόμενων και άλλων κινήσεων μέσω του συστήματος ERP
 • Εφαρμογή και εκτέλεση των κανονισμών της CCH σχετικά με την Υγεία & Ασφάλεια
 • Οργάνωση και συντονισμός των κινήσεων των pickers
 • Συστημική εκτέλεση κινήσεων για την ομαλό εφοδιασμό από τις γραμμές παραγωγής
 • Διασφάλιση ότι οι ποσότητες των προϊόντων έχουν καταγραφεί σωστά στο σύστημα και επιβεβαίωση της καταγραφής αποθεμάτων
 • Εκτέλεση κινήσεων μέσω του συστήματος ERP για την εξασφάλιση της σωστής ημερομηνίας του αποθέματος και της εφαρμογής του κανόνα FEFO
 • Εξασφάλιση της ποιότητας περιορίζοντας την πρόσβαση σε όποιο υλικό το οποίο δεν είναι σύμφωνο με τα ποιοτικά της CCH
 • Εκτέλεση εντολών αγοράς στο σύστημα όσον αφορά σε υλικά και υπηρεσίες
 • Συνεργασία με το τμήμα του προγραμματισμού για την διασφάλιση του διαθέσιμου χώρου αποθήκευσης
 • Συνεργασία με τους οδηγούς περονοφόρων δίνοντάς τους οδηγίες
 • Παροχή βοήθειας στους οδηγούς φορτηγών δίνοντάς τους σωστή σειρά φόρτωσης
 • Συνεργασία με το τμήμα του ποιοτικού ελέγχου για την διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων
 • Αναγνώριση ευκαιριών για την χρήση και εφαρμογή νέων διαδικασιών με στόχο την βελτίωση των ήδη υπαρχουσών διαδικασιών της αποθήκης

Απαραίτητα Προσόντα

 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψήφιους
 • Πτυχίο Πανεπιστημίου
 • Πολύ καλή γλώσσα Αγγλικά & Ελληνικά.
 • Καλές δεξιότητες πληροφορικής, καλή γνώση του Microsoft Office Suite
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες

Επιθυμητά Προσόντα

 • 1 χρόνος εμπειρία σε περιβάλλον αποθήκης θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Εμπειρία σε συστήματα ERP θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
Η Coca-Cola Τρία Έψιλον προσφέρει ίσες ευκαιρίες καριέρας σε όλους. Θα διαχειριστούμε την αίτηση σας με απόλυτη εχεμύθεια, σύμφωνα με τη νομοθεσία προστασίας προσωπικών
δεδομένων. Σε περίπτωση που απαιτηθούν συστάσεις, θα ζητηθούν μόνο εφόσον λάβουμε την δική σας έγκριση.
Σχετικά tags
-
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Seasonal Warehouse Clerk
Σχηματάρι
ένας μήνας πριν
Entry/Αρχάριος
Εποχιακός/ή