Για εργοδότες
Το kariera.gr είναι πλέον μέλος τουkariera.groupομίλου εταιρειών μάθε περισσότερα
Οδηγός-αποθηκάριος
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Ο ιδανικός υποψήφιος :

 • είναι ηλικίας έως 40 ετών
 • διαθέτει άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας
 • Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας (ΠΕΙ)
 • Ηλεκτρονικό ταχογράφο
 • έχει σχετική εμπειρία σε ανάλογα καθήκοντα
 • διαθέτει επαγγελματική παρουσία και εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας
 • έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις

 

Γνώση χειρισμού - και δίπλωμα - ανυψωτικού μηχανήματος, θεωρούνται πρόσθετο προσόν.

 

Η Εταιρία προσφέρει :

 • Πενθήμερη πλήρη απασχόληση
 • Αμοιβή αναλόγως προσόντων
 • Σύγχρονο και εξελισσόμενο εργασιακό περιβάλλον
 • Πρόσθετο πακέτο Ασφάλισης υγείας

 

Παρακαλούμε στείλτε Βιογραφικό Σημείωμα με Συνοδευτική Επιστολή, στο  logistics@stroumboulis.gr, με την ένδειξη «Για τη Θέση Οδηγού - Αποθηκάριου».

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Οδηγός-αποθηκάριος
Ασπρόπυργος
πριν 6 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση