Για εργοδότες
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
πριν 23 μέρες
Ημ. ανάρτησης
πριν 23 μέρες

Tα πολυκαταστήματα attica αναζητούν για την κεντρική τους αποθήκη στην Παιανία: 

Yπάλληλο Αποθήκης

Οι αρμοδιότητες της θέσης είναι : 


•    Διαχείριση και προγραμματισμός των παραλαβών για την έγκαιρη ετοιμασία των αποστολών.
•    Παραλαβή - τακτοποίηση των εμπορευμάτων στα ράφια. 
•    Οργάνωση και συντονισμός των παραγγελιών και αποστολών.
•    Προετοιμασία, συλλογή και συσκευασία παραγγελιών (picking).
•    Έκδοση παραστατικών για τις αποστολές (παραγγελίες).
•    Παραλαβή επιστροφών.


Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:


•    Πτυχίο ΙΕΚ, ΤΕΙ.
•    Απαραίτητη προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση τουλάχιστον 2 ετών.
•    Καλή γνώση συστημάτων WMS & ERP. Γνώση ERP SAP θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν. 
•    Γνώση Αγγλικών και Microsoft Office.


Επιπλέον, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ομαδικό πνεύμα, υπευθυνότητα, προσαρμοστικότητα και να είναι ανοικτοί στις προκλήσεις.

Δίνοντας προτεραιότητα στην αξία και την προσωπικότητα όλων των ανθρώπων μας, τα Αττικά Πολυκαταστήματα έχουν δημιουργήσει ένα σύγχρονο, ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας, με ευκαιρίες εξέλιξης για όλους.

 

Σχετικά tags
-
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Παιανία
πριν 23 μέρες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση