Για εργοδότες
Υπεύθυνος Βάρδιας (Τμήμα Logistics)
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Αναζητούμε  Υπεύθυνο Βάρδιας για την ομάδα της Διεύθυνσης Logistics στις εγκαταστάσεις μας στη ΒΙΠΕ Σίνδου - Θεσσαλονίκη.  

Η συγκεκριμένη θέση αναφέρεται στον Προϊστάμενο Αποθήκης και στόχος είναι ο συντονισμός των εργαζομένων της αποθήκης, ώστε να διασφαλιστεί η έγκαιρη και ακριβής εκτέλεση των δραστηριοτήτων της αποθήκης.

Κύρια καθήκοντα 

Κατά τη διάρκεια της βάρδιας του, διαχειρίζεται τους εργαζόμενους της αποθήκης (pickers/εργάτες, χειριστές περονοφόρων, checkers) ώστε να επιτυγχάνεται:

 • Εκτέλεση των ημερήσιων οδηγιών και των προτεραιοτήτων που έχουν τεθεί από τον Προϊστάμενο Αποθήκης
 • Διαφύλαξη της ακριβούς και έγκαιρης εκτέλεσης του πλάνου φορτώσεων/εκφορτώσεων και προετοιμασία των παραγγελιών
 • Διαφύλαξη της έγκαιρης παραλαβής από την παραγωγή και της τροφοδοσίας της με τα ζητούμενα υλικά
 • Εκτέλεση του πλάνου εναπόθεσης των ετοίμων και ημιέτοιμων προϊόντων
 • Συντονισμός της εκτέλεσης του πλάνου καθαριότητας και τακτοποίησης
 • Διαφύλαξη της συμμόρφωσης των εργαζομένων με τους κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας και τις προδιαγραφές Ασφάλειας Τροφίμων

Απαραίτητα προσόντα

 • Απόφοιτος Τ.Ε.Ι. Logistics - Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Γνώση συστημάτων αποθήκης
 • Γνώση MS Office
 • 3ετής εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Δυνατότητα ανάλυσης δεδομένων
 • Αποτελεσματικές εποπτικές δεξιότητες και τεχνικές

Τι προσφέρουμε

 • Πλήρη απασχόληση 
 • Δυνατότητα επαγγελματικής & μισθολογικής εξέλιξης  
 • Συνεχή εκπαίδευση και καθοδήγηση  
 • Δωρεάν μετακίνηση εργαζομένων με εταιρικά μέσα
 • Φιλικό περιβάλλον εργασίας  

Εάν θέλετε να γίνετε μέρος της ομάδας Μπάρμπα Στάθης, στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα στο: hr@barbastathis.com  

Σχετικά tags
-
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Υπεύθυνος Βάρδιας (Τμήμα Logistics)
Θεσσαλονίκη
πριν ένα μήνα
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση