Για εργοδότες
Forklift Driver Athens Plant
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
πριν ένα μήνα
Ημ. ανάρτησης
πριν ένα μήνα
Entry / ΑρχάριοςΕπίπεδο εμπειρίας
Entry / Αρχάριος
Εποχιακός/ήΤύπος απασχόλησης
Εποχιακός/ή

Ο/Η χειριστής/ρια περονοφόρου, είναι υπεύθυνος/η για την αποτελεσματική μετακίνηση και τοποθέτηση προϊόντων και πρώτων υλών εντός και εκτός της Αποθήκης.  Χειρίζεται το ανυψωτικό μηχάνημα, σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους κανονισμούς της εταιρίας, διατηρώντας ένα καθαρό και ασφαλές περιβάλλον εργασίας. 

Κύριες Αρμοδιότητες: 

 • Εκτελεί ένα εύρος εργασιών στην αποθήκη όπως: φόρτωση, εκφόρτωση και αποθήκευση έτοιμων προϊόντων, πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας. 
 • Τροφοδοσία των γραμμών παραγωγής με τα απαραίτητα υλικά  και μετακίνηση παλετών ετοίμου προϊόντος στους χώρους αποθήκευσης. 
 • Χρήση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού (scanner) σε κάθε βήμα μετακίνησης των προϊόντων. 
 • Υποστηρίζει και συντηρεί την ασφάλεια και καθαριότητα του χώρου αποθήκης και εκτελεί την εργασία του με τρόπο που προάγει την ασφάλεια. 
 • Διασφαλίζει την ακριβή και χωρίς φθορά διαχείριση των αγαθών. 
 • Ακολουθεί τις διαδικασίες και αναφέρει τις τυχόν φθορές. 
 • Διασφαλίζει πως ο εξοπλισμός που χρησιμοποιεί, διατηρείται σε εξαιρετική κατάσταση και λειτουργεί σύμφωνα με τα πρότυπα ασφάλειας της Εταιρίας. 
 • Χειρίζεται το περονοφόρο με βάση τους εσωτερικούς κανονισμούς της εταιρείας. 
 • Διασφαλίζει άριστο επίπεδο συνεργασίας με όλους τους εσωτερικούς - εξωτερικούς συνεργάτες και συναδέλφους. 
 • Συνεχή συμμέτοχή σε βελτιώσεις διαχείρισης υλικών και ροής αγαθών. 
 • Αναγνωρίζει,αναφέρει και υποβάλλει προτάσεις βελτίωσης σχετικά με, κινδύνους υγείας και ασφάλειας, περιβαλλοντικές επιπτώσεις και βελτίωση της παραγωγικότητας και του κόστους. 

Απαραίτητα Προσόντα: 

 • Αποδεικτικό δευτεροβάθμιας τουλάχιστον εκπαίδευσης. 
 • Άδεια χειριστή περονοφόρου κατηγορίας 2 (2.7, 2.8) Ομάδα Β’ ή Αναγγελία Βοηθού χειριστή περονοφόρου για κατηγορία 2 (2.7, 2.8) Ομάδα Β’. 
 • Εμπειρία σε χειρισμό ανυψωτικού περονοφόρου με ηλεκτρικό κινητήρα ή κινητήρα εσωτερικής καύσης και τουλάχιστον, 6 μήνες προϋπηρεσία σε εργασίες αποθήκης - Βιομηχανικό περιβάλλον. 
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες, συμπεριλαμβανομένων νυχτερινής βάρδιας και βάρδιες σε αργίες ή Σαββατοκύριακα 

Επιθυμητά Προσόντα: 

 • Άδεια χειριστή περονοφόρου κατηγορίας 2 (2.7, 2.8) Ομάδα Α’  θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα. 
 • Εμπειρία σε Χρήση Ηλεκτροκίνητου περονοφόρου, τύπου Reach Truck. 
 • Γνώσεις Η/Υ, ικανότητα χρήσης SAP W2 και εφαρμογών MLS και WMS. 
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα εκτιμηθεί. 
 
Η Coca-Cola Hellenic προσφέρει ίσες ευκαιρίες καριέρας σε όλους. Θα διαχειριστούμε την αίτηση σας με απόλυτη εχεμύθεια, σύμφωνα με τη νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση που απαιτηθούν συστάσεις, θα ζητηθούν μόνο εφόσον λάβουμε την δική σας έγκριση.
Σχετικά tags
-
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Forklift Driver Athens Plant
Κηφισιά
πριν ένα μήνα
Entry / Αρχάριος
Εποχιακός/ή