Για εργοδότες
Υπεύθυνος Διαχείρισης Αποθήκης
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Εισαγωγική Εμπορική Εταιρεία τροφίμων με έδρα την Μάνδρα Αττικής ζητάει 

Υπεύθυνο Διαχείρισης Αποθήκης για πενθήμερη μόνιμη εργασία σε σταθερό πρωινό 8ωρο.

Καθήκοντα-Βασικές Αρμοδιότητες : 

 • Διαχειριστής συστήματος Warehouse Management (WMS)
 • Έλεγχος παραλαβών, ενδοδιακινήσεων, picking, φόρτωσης, δρομολόγησης & reverse logistics, απογραφών.
 • Τακτοποίηση και ταξινόμηση των προϊόντων της αποθήκης.
 • Τήρηση διαδικασίας FIFO & FEFO.
 • Καθημερινή οργάνωση των τομέων της αποθήκης.
 • Προετοιμασία και έλεγχος των παραγγελιών βάσει WMS
 • Έλεγχος & Οργάνωση της φόρτωσης και εκφόρτωσης των εμπορευμάτων.

Ωράριο Απασχόλησης: 07:00-15:00

Απαραίτητα Προσόντα

 • Επαγγελματική εμπειρία σε μηχανογραφημένη αποθήκη και σε συστήματα Warehouse Management (WMS).
 • Άριστη γνώση software Η/Υ (Wndows & Office)
 • Προαιρετική γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
 • Απολυτήριο Λυκείου. 
 • Υπευθυνότητα και συνέπεια, οργανωτικότητα, γρήγορή αντίληψη και ικανότητα στη λήψη αποφάσεων σε συνθήκες πίεσης 
 • Ικανότητα στη διαχείριση ομάδας / ομάδων
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Υπεύθυνος Διαχείρισης Αποθήκης
Μάνδρα
πριν ένα μήνα
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση