Για εργοδότες
ΟΔΗΓΟΣ XVAN
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Ζητείται οδηγός xvan για προϊόντα ψυγείου. Προσφέρονται ανταγνωνιστικό πακέτο απολαβών και δυνατότητες ανέλιξης. Άριστο περιβάλλον εργασίας αποτελούμενο από νέους και φιλόδοξους συνεργάτες. Πενθήμερη εργασία. Η προϋπηρεσία είναι επιθυμητή, αλλά όχι απαραίτητη. Επαγγελματικό δίπλωμα επιθυμητό, αλλά επίσης δεν είναι απαραίτητο.

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΟΔΗΓΟΣ XVAN
Ασπρόπυργος
πριν ένα μήνα
Χωρίς προϋπηρεσία / Χωρίς εμπειρία
Πλήρης απασχόληση