Για εργοδότες
Κωδ:HDMSCAR
ΟΔΗΓΟΣ
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Μεγάλη εταιρεία στον κλάδο των συστημάτων ασφαλείας με έδρα την Παιανία
Αττικής ζητά οδηγό με εμπειρία. 5νθήμερο πλήρες ωράριο εργασίας.

Προσόντα:
Δίπλωμα οδηγήσης Γ' επαγγελματικό

Καθήκοντα:
*Διακίνηση αποθήκης
* Παράδοση εμπορευμάτων στους πελάτες
Προσωπικά χαρακτηριστικά:
* Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
* Μεθοδικότητα και συνέπεια
* Ικανότητα διάγνωσης, ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων
Παροχές:
* Άριστο εργασιακό περιβάλλον
* Άμεση πρόσληψη

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΟΔΗΓΟΣ
-
Παιανία
πριν 2 μήνες
Χωρίς προϋπηρεσία / Χωρίς εμπειρία
Πλήρης απασχόληση