Για εργοδότες
Προϊστάμενο Αποθήκης
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
ΚρωπίαΤοποθεσία
Κρωπία
πριν ένα μήνα
Ημ. ανάρτησης
πριν ένα μήνα

Περιγραφή Θέσης:

 • Διαχείριση και οργάνωση της αποθήκης
  • Συντονισμό και επίβλεψη ροής εργασιών (παραλαβών , ,φορτώσεων , επιστροφών και λοιπών εργασιών αποθήκης βάσει προτεραιότητας )
  • Προετοιμασία παραγγελιών και συντονισμό δρομολογίων
  • Έλεγχο & τήρηση προτύπων &   διαδικασιών
  • Διενέργεια απογραφών και ελέγχου αποθεμάτων
  • Αποφασιστικότητα στην επίλυση προβλημάτων
  • Έλεγχο εξοπλισμού & Παγίων

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Γνώση Συστημάτων Αποθήκης ( WMS κλπ)
 • Πολύ Καλή χρήση Η/Υ
 • Ικανότητα οργάνωσης και διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού
 • ​Ικανότητα διαχείρισης χρόνου και προσαρμογής σε ένα απαιτητικό περιβάλλον
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Υπευθυνότητα και συνέπεια
Σχετικά tags
-
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Προϊστάμενο Αποθήκης
Κρωπία
πριν ένα μήνα
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση