Για εργοδότες
Κωδ:ΥΠΕΥΘ. ΑΘΗΝΑ. 12/23
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Η LIONPHARMA εταιρία του Ομίλου Lelos Group (το μεγαλύτερο πανελλαδικό δίκτυο φαρμακαποθηκών -www.lelosgroup.gr) που κατέχει ηγετική θέση στο Ελληνικό Φαρμακευτικό Κανάλι Διανομής, επιθυμεί να προσλάβει:

Υπεύθυνο κτιρίου-εξοπλισμού (κωδ ΥΠΕΥΘ. ΑΘΗΝΑ. 12/23)

 

Αρμοδιότητες:

 • επιθεώρηση του κτιρίου, προγραμματισμός επισκευών και συντήρησης, επίβλεψη του προσωπικού και διασφάλιση της ασφάλειας του κτιρίου
 • επιθεώρηση στόλου, προγραμματισμός επισκευών και συντήρησης
 • επίβλεψη συντήρησης και επισκευής συστημάτων θέρμανσης, εξαερισμού, κλιματισμού, υδραυλικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
 • Δημιουργία και τήρηση αρχείων των δραστηριοτήτων συντήρησης και των εργασιών επισκευής.
 • λήψη προσφορών από προμηθευτές και παραγγελία των απαραίτητων ανταλλακτικών και προμηθειών για την ολοκλήρωση των επισκευών.
 • Ο υπολογισμός και η σύγκριση τιμών υλικών και υπηρεσιών με σκοπό την ελαχιστοποίηση του κόστους
 • Η γρήγορη ανταπόκριση στα αιτήματα των υπαλλήλων των εγκαταστάσεων
 • Η επίβλεψη της εφαρμογής όλων των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας
 • ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων προληπτικής συντήρησης, εποπτεία του προϋπολογισμού και αγορών
 • ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίου προληπτικής συντήρησης για όλα τα συστήματα -εξοπλισμό του κτιρίου για τη μείωση του χρόνου διακοπής λειτουργίας και τη βελτίωση της αποδοτικότητας
 • εποπτεία και συντονισμός των εργασιών των συνεργατών συντήρησης.

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Τμήματος Ηλεκτρολόγων ή Μηχανολόγων 
 • Εμπειρία στον προγραμματισμό εργασιών συντήρησης κτιριακών, λοιπών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
 • Καλή αναλυτική και κριτική σκέψη
 • Καλά αγγλικά σε γραπτό και προφορικό επίπεδο
 • Εμπειρία σε διοίκηση προσωπικού, οργάνωση και επίβλεψη εργασιών

 

Παροχές:

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών.
 • Ομαδική ασφάλιση
Σχετικά tags
-
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ
Μοσχάτο
πριν 4 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση