Για εργοδότες
Υπεύθυνος Logistics & Customer Support
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
51-100
Φαρμακευτικές & Κλάδος Υγείας
πριν 3 μήνες
Ημ. ανάρτησης
πριν 3 μήνες

 Υποστήριξη του τμήματος πωλήσεων της εταιρείας, επικοινωνία, διαχείριση
και εξυπηρέτηση των πελατών και των υποψηφίων πελατών της εταιρίας
 Υποστήριξη στη διαχείριση εισερχομένων τηλεφωνικών κλήσεων του
τμήματος Πωλήσεων
 Διαχείριση δρομολογίων οδηγών
 Καταχώρηση και συλλογή των παραγγελιών (picking/packing)
 Παρακολούθηση της ικανοποίησης του πελάτη και παροχή after-sales
support
 Απογραφές προϊόντων, έλεγχος stock, logistics, ιχνηλάτηση παρτίδων.
 Διάγνωση προβλημάτων, προβολή νέων ιδεών και υλοποίηση
επιχειρησιακών προσπαθειών για τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών
(customer journey) και της άριστης λειτουργίας
 Customer Service & Support με απαραίτητη πολύ καλή γνώση των
προϊόντων της εταιρείας με συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση
 Pre & After Sales Service, Troubleshooting. Εξυπηρέτηση των πελατών και
των εν δυνάμει πελατών καθώς και επίλυση προβλημάτων
 Ενημέρωση του τμήματος Quality & Qualifications για προβλήματα που
παρουσιάζονται στους πελάτες
 Παραλαβή & καταχώρηση παραγγελιών προμηθευτών

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Υπεύθυνος Logistics & Customer Support
Αγία Παρασκευή
πριν 3 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση