Για εργοδότες
OPERATIONS (LOGISTICS) SUPERVISOR
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Επίβλεψη και συντονισμός του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών, Αποθήκης και Διανομής
 • Επικοινωνία και συνεργασία με τις Κεντρικές Αποθήκες της Εταιρείας και Συντονισμός ενδοδιακίνησης εμπορευμάτων
 • Διαχείριση φυσικού/λογιστικού αποθέματος των προϊόντων
 • Δρομολόγηση και συντονισμός των απογραφών
 • Πλήρης επίβλεψη, τήρηση των διαδικασιών, διαχείριση και παρακολούθηση των εμπορευμάτων όσο και της εξυπηρέτησης πελατών
 • Επικοινωνία με Πρακτορεία και Μεταφορικές εταιρίες
 • Διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας και οργάνωσης της αποθήκης

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Τουλάχιστον 4-6 χρόνια εργασιακής εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση σε Εμπορική ή Βιομηχανική Εταιρεία
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση και χρήση υπολογιστών
 • Γνώση συστημάτων ERP / SAP (θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν)
 • Ικανότητα και εμπειρία σε διοίκηση ομάδας
 • Εμπειρία σε εξυπηρέτηση πελατών
 • Πολύ καλή γνώση διαδικασιών (τήρηση όλου του προγράμματος λειτουργίας αποθήκευσης, παραλαβών, picking, διανομής κλπ)

 

Απαραίτητες Ικανότητες και Δεξιότητες:

 • Επαγγελματική συμπεριφορά με ικανότητα χειρισμού απαιτητικών εργασιών
 • Πνεύμα συνεργασίας
 • Οργάνωση και υπευθυνότητα
 • Αξιοπιστία και ακεραιότητα
 • Ομαδικότητα και συνεργασία

 

Προσφέρονται:

 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον σε πνεύμα συνεργασίας και σεβασμού
 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
 • Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική ασφάλιση
 • Σημαντικές προοπτικές επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης στους κόλπους μίας εδραιωμένης και δυναμικής επιχείρησης
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
OPERATIONS (LOGISTICS) SUPERVISOR
Θεσσαλονίκη
πριν 3 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση