Για εργοδότες
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
πριν 4 μήνες
Ημ. ανάρτησης
πριν 4 μήνες

Συντονιστής Αποθήκης

Σκοπός της θέσης

Ως συντονιστής θα συμμετέχεις ενεργά και θα συντονίζεις όλο το φάσμα των εργασιών της αποθήκης από την παραλαβή και αναπλήρωση των προϊόντων έως την τιμολόγηση των παραγγελιών. Ο ρόλος απαιτεί τη συνεργασία με την ομάδα της αποθήκης  με στόχο την έγκαιρη παράδοση και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη.

Αντικείμενο Εργασίας

 • Συντονισμός και επίβλεψη ημερήσιων εργασιών προσωπικού αποθήκης
 • Παρακολούθηση αποθεμάτων
 • Συντονισμός και μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία της αποθήκης (διαδικασία παραλαβής – αποθήκευσης προϊόντων, συλλογή παραγγελιών, αποστολή και τιμολόγηση των εμπορευμάτων) τηρώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες
 • Παραγγελία και παραλαβή εμπορευμάτων, υλικών συσκευασίας και λοιπών υλικών
 • Χειρισμός stacker (πεζού χειριστή)
 • Χειρισμός scanner για την ορθή συλλογή των παραγγελιών
 • Διεκπεραίωση διαφόρων υποστηρικτικών εργασιών αποθήκης
 • Παρακολούθηση της ορθής τήρησης των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας από το προσωπικό της αποθήκης
 • Διαχείριση εξωτερικών συνεργείων που αφορούν στη συντήρηση του κτηρίου
 • Έλεγχος των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων, με ενημέρωση των αρμοδίων εντός προκαθορισμένου χρόνου

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΤΕΙ ή ΑΕΙ στην Εφοδιαστική Αλυσίδα, Διοίκηση Επιχειρήσεων ή συναφές αντικείμενο
 • Τουλάχιστον 3ετή εμπειρία σε περιβάλλον αποθήκης
 • Γνώση MS Office και ERP συστημάτων
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών
 • Άριστος γραπτός και προφορικός λόγος (ελληνικά, αγγλικά)
 • Επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
 • Ικανότητα συνεργασίας και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου
 • Οργανωτικές ικανότητες
 • Ομαδικότητα και συνεργασία
 • Ικανότητα λήψης αποφάσεων
 • Επικέντρωση στην εξυπηρέτηση του πελάτη

 

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Εργασία 5νθήμερη (Δευτέρα-Παρασκευή 09.00-17.00)
 • Πακέτο αποδοχών προσαρμοσμένο στα προσόντα του υποψηφίου
 • Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα παρακαλούνται να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία στο email: hr@mamhellas.gr

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών.

 

Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για την εταιρεία μπορείτε να επισκεφτείτε το www.mamhellas.gr

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Θεσσαλονίκη
πριν 4 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση