Για εργοδότες
Το kariera.gr είναι πλέον μέλος τουkariera.groupομίλου εταιρειών μάθε περισσότερα
ΘΕΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Ο/Η συνεργάτης που αναζητούμε θα πρέπει να έχει ουσιαστική και αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία από τέσσερα (4) έως δέκα (10) έτη στο Ενοχικό, στο Εμπράγματο, στο Εμπορικό και στο Αναγκαστικής Εκτέλεσης Δίκαιο  τόσο σε συμβουλευτικό όσο και σε δικαστικό επίπεδο.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

  • Άριστη χρήση Η/Υ 
  • Άριστη γραπτή και προφορική χρήση της Αγγλικής Γλώσσας

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Η προηγούμενη κατοχή ανάλογης θέσης σε δικηγορικό γραφείο ή νομικό τμήμα εταιρείας ή η κατοχή σχετικού με τα αντικείμενα μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών  ή η παρακολούθηση προγράμματος κατάρτισης/σεμιναρίων  στα αντικείμενα ενασχόλησης.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

  • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
  • Ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών
  • Δυνατότητα εργασίας υπό πίεση

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:

  • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας
  • Κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών
  • Περιβάλλον συνεργασίας και υποστήριξης

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους σημείωμα στο hr@takakis με την ένδειξη στο θέμα του email  : «ΘΕΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ»

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΘΕΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
Μαρούσι
πριν ένα μήνα
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση