Για εργοδότες
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ_ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ_ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Δικηγορική Εταιρεία στο Κέντρο της Αθήνας, με πολυετή παρουσία στο χώρο της δικαστικής πρακτικής και της διαχείρισης υποθέσεων Τραπεζικού Δικαίου, ζητεί δικηγόρο (με τουλάχιστον 3ετή παρεμφερή επαγγελματική εμπειρία) για εσωτερική συνεργασία με αντικείμενο τη σύνταξη και εκδίκαση Αγωγών, την Αναγκαστική Εκτέλεση, τη Δικαστηριακή Εκπροσώπηση και την εν γένει συνεργασία με Τραπεζικά Ιδρύματα και συνεργάτες της εταιρείας.

Ο/Η ιδανικός/-ή υποψήφιος/-α θα πρέπει να έχει:

  • Αναγνωρισμένο πτυχίο νομικής σχολής
  • Προηγούμενη εμπειρία στην αναγκαστική εκτέλεση ή / και στη διαχείριση απαιτήσεων από τραπεζικά χαρτοφυλάκια
  • Καλή χρήση Ms Office
  • Εξοικείωση με τη χρήση διαχειριστικών συστημάτων (CRM)
  • Προσήλωση στην επίτευξη στοχοθεσίας

 

Προσφέρουμε:

  • Ανταγωνιστικές αποδοχές αναλόγως προσόντων
  • Δυνατότητα ανέλιξης σε ένα εξελισσόμενο εργασιακό περιβάλλον
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ_ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ_ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Αθήνα
πριν 3 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση