Για εργοδότες
Φίλτρα2

16 διαθέσιμες θέσεις εργασίας για Μερική απασχόληση σε Θεσσαλονίκη

Μερική απασχόληση
Θεσσαλονίκη
Πυλαία
3 μέρες πριν
Χωρίς προϋπηρεσία/Χωρίς εμπειρία
Μερική απασχόληση
Θεσσαλονίκη
3 μέρες πριν
Με κάποια εμπειρία
Μερική απασχόληση
Θεσσαλονίκη
6 μέρες πριν
Χωρίς προϋπηρεσία/Χωρίς εμπειρία
Μερική απασχόληση
Πυλαία
7 μέρες πριν
Entry/Αρχάριος
Μερική απασχόληση
Θεσσαλονίκη
10 μέρες πριν
Με κάποια εμπειρία
Μερική απασχόληση
Θεσσαλονίκη
12 μέρες πριν
Χωρίς προϋπηρεσία/Χωρίς εμπειρία
Μερική απασχόληση
Θεσσαλονίκη
17 μέρες πριν
Με κάποια εμπειρία
Μερική απασχόληση
Θεσσαλονίκη
17 μέρες πριν
Με κάποια εμπειρία
Μερική απασχόληση
Θεσσαλονίκη
21 μέρες πριν
Με μεγάλη εμπειρία
Μερική απασχόληση
Θεσσαλονίκη
21 μέρες πριν
Με μεγάλη εμπειρία
Μερική απασχόληση
Πυλαία
21 μέρες πριν
Entry/Αρχάριος
Μερική απασχόληση