Για εργοδότες
Φίλτρα2

18 διαθέσιμες θέσεις εργασίας για Πλήρης απασχόληση / Μερική απασχόληση σε Θεσσαλονίκη

Πλήρης απασχόληση / Μερική απασχόληση
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
πριν μία μέρα
Entry / Αρχάριος
Πλήρης απασχόληση / Μερική απασχόληση
Θεσσαλονίκη
πριν μία μέρα
Χωρίς προϋπηρεσία / Χωρίς εμπειρία
Πλήρης απασχόληση / Μερική απασχόληση
Θεσσαλονίκη
πριν μία μέρα
Entry / Αρχάριος
Πλήρης απασχόληση / Μερική απασχόληση
Θεσσαλονίκη
πριν 2 μέρες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση / Μερική απασχόληση
Θεσσαλονίκη
πριν 2 μέρες
Χωρίς προϋπηρεσία / Χωρίς εμπειρία
Πλήρης απασχόληση / Μερική απασχόληση
Θεσσαλονίκη
πριν 2 μέρες
Χωρίς προϋπηρεσία / Χωρίς εμπειρία
Πλήρης απασχόληση / Μερική απασχόληση
Θεσσαλονίκη
πριν 8 μέρες
Entry / Αρχάριος
Πλήρης απασχόληση / Μερική απασχόληση
Θεσσαλονίκη
πριν 9 μέρες
Χωρίς προϋπηρεσία / Χωρίς εμπειρία
Πλήρης απασχόληση / Μερική απασχόληση
Θεσσαλονίκη
πριν 10 μέρες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση / Μερική απασχόληση
Θεσσαλονίκη
πριν 11 μέρες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση / Μερική απασχόληση
Θεσσαλονίκη
πριν 11 μέρες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση / Μερική απασχόληση
Θεσσαλονίκη
πριν 12 μέρες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση / Μερική απασχόληση