Για εργοδότες
Το kariera.gr είναι πλέον μέλος τουkariera.groupομίλου εταιρειών μάθε περισσότερα
Πτυχιούχος Πληροφορικής ή Θετικών Επιστημών - Προγραμματιστής Python / Python Developer
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Πρόσληψη ενός (1) Πτυχιούχου Πληροφορικής ή Θετικών Επιστημών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος «Copernicus MED Insitu TAC2-Phase I»

Ο σκοπός και οι ανάγκες που θα καλύψει η πρόσληψη του συγκεκριμένου πτυχιούχου σχετίζονται με τις υποχρεώσεις του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. και συγκεκριμένα με την τεχνική διαχείριση του προγράμματος και υλοποίηση των παραδοτέων που προκύπτουν από τις προδιαγραφές του έργου, την παρακολούθηση της καλής λειτουργίας του υπάρχοντος συστήματος, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση βέλτιστων πρακτικών για την αποθήκευση, την παραμετροποίηση κ τη διαχείριση ωκεανογραφικών δεδομένων με χρήση σχεσιακών βάσεων δεδομένων. Ο εργαζόμενος θα ενταχθεί στην ομάδα του συστήματος ΠΟΣΕΙΔΩΝ (https://poseidon.hcmr.gr/).

 

Απαραίτητα τυπικά προσόντα:

  • Πτυχίο Πληροφορικής ΑΕΙ/TEI ή Θετικών Επιστημών ΑΕΙ.
  • Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε τεχνολογίες ανάπτυξης λογισμικού με γλώσσα προγραμματισμού Python.
  • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

 

Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν ένα από τα ζητούμενα απαραίτητα τυπικά προσόντα αποκλείονται από την αξιολογική κατάταξη.

 

Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα:

  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Πληροφορική
  • Εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών με HTML, CSSκαι JavaScript
  • Εμπειρία στην διαχείριση συστημάτων βάσεων δεδομένων (όπως ενδεικτικά σε PostgreSQL)
  • Εμπειρία σε ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου με Python Django ή Drupal

 

Η σύμβαση εργασίας θα έχει διάρκεια 6 μήνες, με δυνατότητα παράτασης εως τη λήξη του προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά το αργότερο έως τις 20/09/2023.  Αναλυτική περιγραφή της θέσης καθώς και πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας και την υποβολή της αίτησης εδώ.

 
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Πτυχιούχος Πληροφορικής ή Θετικών Επιστημών - Προγραμματιστής Python / Python Developer
Ανάβυσσος
πριν 4 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση