Για εργοδότες
System Support Engineer
ΑθήναΤοποθεσία
Αθήνα
25 μέρες πριν
Ημ. ανάρτησης
25 μέρες πριν

Διεύθυνση Technology & Customer Operations, Τόπος απασχόλησης: Αθήνα

Σύντομη περιγραφή καθηκόντων:

 • Τεχνική υποστήριξη συστημάτων και υποδομών (IT infrastructure)
 • Υποστήριξη NMS λύσεων
 • Εμπλοκή του κατασκευαστή σε σύνθετα προβλήματα

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ Πληροφορικής (ή ανάλογο του εξωτερικού)
 • Διαπιστωμένη εμπειρία 5 ετών στην τεχνική υλοποίηση σύνθετων πληροφοριακών συστημάτων υψηλής διαθεσιμότητας και disaster recovery σε περιβάλλοντα DELL, Linux., Cisco UCS, VMware, Microsoft.
 • Εμπειρία σε υλοποιήσεις Cloud
 • Εμπειρία σε λύσεις virtualization
 • Εμπειρία σε υλοποιήσεις Backup & Data Management
 • Εμπειρία σε υποστήριξη συστημάτων NMS με εξοικείωση σε
  • NMS/HP (microfocus) NNMi, SM
  • Cisco LMS, Prime
  • Open Source Platforms (Zabbix)
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (προφορικά & γραπτά)

Επιθυμητά προσόντα:

 • Πιστοποιήσεις Microsoft, Azure, RedHat Linux, CCNP Datacenter, VMware.
 • Γνώσεις scripting (PYTHON, PERL, PHP, SQL JAVASCRIPT)

Προσωπικά χαρακτηριστικά:

 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ικανότητα διάγνωσης, ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων
 • Δυνατότητα λήψης αποφάσεων
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα εξυπηρέτησης πελατών
 • Μεθοδικότητα και συνέπεια
 • Ομαδικότητα και συνεργασία

Η εταιρία προσφέρει:

 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης

 

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
System Support Engineer
Αθήνα
25 μέρες πριν
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση