Για εργοδότες
Κωδ:ICT 01
ICT and AV Support
-
24 μέρες πριν
Ημ. ανάρτησης
24 μέρες πριν

•  Είναι υπεύθυνος για την συντήρηση των οπτικοακουστικών μέσων στους διάφορους χώρους του οργανισμού (Θέατρο, αίθουσες συνεδριάσεων)
•    Εγκατάσταση νέου λογισμικού και αναβάθμιση υπαρχουσών εφαρμογών
•    Εγκατάσταση/συντήρηση δικτύου (καλωδιώσεις, επίλυση προβλημάτων σύνδεσης)
•    Παροχή τεχνικής υποστήριξης 
•    εκτέλεση διαγνωστικών test
•    Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού που σχετίζεται με το ICT και τα οπτικοακουστικά μέσα , όπως φορητοί/επιτραπέζιοι υπολογιστές, tablet, εκτυπωτές, scanners, projectors λοιπών περιφερειακών και οποιοδήποτε κομμάτι που σχετίζεται με συσκευή εικόνας/ήχου. 
•    Διατήρηση Stock αναλωσίμων
•    Τεχνική κάλυψη στα διάφορα events του Οργανισμού

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ICT and AV Support
-
Μαρούσι
24 μέρες πριν
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση